Home/PAO/Clusters 2019-2020/Cluster: Fundamentele theologie
Cursuscode:
ECTS:
2
Docenten:
dr. P.B. Hartog, dr. T.T.J. Pleizier, prof. dr. B. van den Toren
Kosten:
€ 0,-
Onderzoeksgroep:
SBP
Wanneer
Waarschijnlijk voorjaar 2020
Deadline inschrijving:

Cluster Fundamentele theologie

 Onder het kopje ‘fundamentele theologie’ komen grondige theologische werken aan de orde die spraakmakend, uitdagend en vernieuwend zijn. Na deze cursus is de deelnemer up to date voor wat betreft  theologische ontwikkelingen op het betreffende gebied. Dit cluster behelst een samenwerking van de drie theologische vakgebieden Sources, Beliefs en Practices. Concreet betekent dit, dat er één fundamenteel boek aan de orde wordt gesteld.  Het wordt in zes cursusdagen vanuit de diverse theologische perspectieven belicht en verdiept. Dit cluster is dus een vorm van studiekring en is bedoeld voor hen die dieper willen graven. Het niveau is een trede hoger dan in de andere clusters.

N.B. Onder de termen ‘fundamentele theologie’ verstaan we iets anders dan de Duitse Fundamentaltheologie.