Home/PAO/Clusters 2019-2020/Cluster: Autoriteit en Verantwoordelijkheid
Cursuscode:
D192009/ D192010/ D192011
ECTS:
6
Docenten:
prof. dr. Heleen Zorgdrager, prof. dr. Theo Boer, dr. Anne-Claire Mulder
Kosten:
€ 1749,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
B,P
Wanneer
16, 17, 30, 31 januari 2020 & 13 & 14 februari 2020
Deadline inschrijving:
29 nov 2019
Aanmelden

Cluster Autoriteit en Verantwoordelijkheid

In dit cluster over de verantwoordelijkheid en de autoriteit van de theoloog staan drie cursussen geprogrammeerd:

16 en 17 januari 2020 - Tussen Hooglied en #MeToo: wat kan een theoloog bijdragen aan het publieke debat rond seksualiteit?

30 en 31 januari 2020 - De pastor als ethicus

13 en 14 februari 2020 - Religieuze autoriteit en gender

Ze hebben gemeen dat ze alle serieus nemen dat je als predikant of kerkelijk werker autoriteit, en daarmee een zekere macht, hebt en dat het een kunst is om vrijmoedig en zorgvuldig met je verantwoordelijkheden om te gaan. Je bewust van het breekbare dat soms in jouw handen wordt gelegd, je bewust van je roeping om heil (met een kleine én een grote letter) dichter bij mensen te brengen.

Die macht is maar gering, zou je kunnen zeggen. Je bent immers niet meer dan een van die mensen die in de kerk hun steentje bijdragen. In feite heb je echter wel een positie die met zich meebrengt dat je veel invloed kunt hebben. Het is immers maar hoe mensen jou ervaren en welk gezag ze je toekennen, niet hoe je er zelf naar kijkt. Niet dat je je dit altijd realiseert, maar soms kan het je overvallen en zelfs beangstigen hoe groot die invloed kan zijn, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat sommigen naar je kunnen kijken als vertegenwoordiger van God, als representant van het Heilige, als iemand die hen dichter bij het vuur van de genade en vrede kan brengen. Dat doet wat met hen en hoe ze zich voor je openstellen. Het is daarom van belang te zien wanneer en hoe je zelf hierbij in het geding bent en bijvoorbeeld na te denken over de vraag welke invloed ‘gender’ heeft op dit proces. Welke invloed heeft mijn man-zijn? Of mijn vrouw-zijn? Hoe werkt dit door in mijn werk? Bijvoorbeeld in het leidinggeven aan de gemeente of in de manier waarop beleidskeuzes geaccepteerd worden? In de cursus ‘religieuze autoriteit en gender’ van dr. Anne-Claire Mulder komen dergelijk vragen aan de orde.[TB2] 

We zitten hier vanzelf dichtbij het thema van erotiek en seksualiteit. Het goed en het gevaar ervan wordt verwoord in de titel van de cursus van prof. Heleen Zorgdrager ‘Tussen Hooglied en #MeToo. ’ Hier word je aangesproken op je publieke rol als voorganger in het doordenken van de vragen die er leven in de kerk en in de cultuur, dus als theoloog. Wat kunnen wij bijdragen aan het publieke debat rond seksualiteit? Deze cursus helpt je om je verantwoordelijkheid als leider van een gemeenschap op dit specifieke punt van het denken over seksualiteit op je te nemen.

In de cursus van prof. Theo Boer over de predikant als ethicus kunnen dergelijke vragen ook aan bod komen, maar dan vanuit de eigen casuïstiek. Het net wordt hier echter ruimer getrokken. In veel meer situaties sta je immers voor ethische vragen: hoe ga je om met vragen rondom behandel- en niet-behandelbeslissingen? Wat is je omgang met materiële zaken? Wat als de kerkelijke moraal lijkt te botsen met politieke en maatschappelijke realiteiten? Telkens wanneer je je afvraagt wat er nu moet gebeuren zit er minimaal een ethische dimensie aan deze vraag. In het pastoraat kan men je voor een dilemma stellen of moet je anderen helpen om tot een afweging van argumenten in een probleem te komen. Zelf kun je voor een beroepsethische vraag gesteld worden waarbij je opeens zelf op het spel staat: hoe ga ik om met macht? Met lichamelijkheid? Met vriendschappen en met mijn geheimhoudingsplicht?  

Het is mogelijk de cursussen apart te volgen. Samen bieden ze echter een bijzondere kans om het thema ‘autoriteit en verantwoordelijkheid van de theoloog’ van verschillende kanten te benaderen en daarbij op verschillende niveaus met de vragen die daarbij opdoemen om te gaan.

Deze concepttekst wordt mogelijk binnenkort nog aangepast (geplaatst dec. 2018)