Home/Postacademisch onderwijs/Clusters 2019-2020/Cluster: Autoriteit en Verantwoordelijkheid
Cursuscode:
D192009/ D192010/ D192011
ECTS:
6
Docenten:
prof. dr. Heleen Zorgdrager, prof. dr. Theo Boer, dr. Anne-Claire Mulder
Kosten:
€ 1749,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
B,P
Wanneer
16, 17, 30, 31 januari 2020 & 13 & 14 februari 2020
Deadline inschrijving:
29 nov 2019
Aanmelden

Cluster Autoriteit en Verantwoordelijkheid

Onder een cluster verstaan we drie thematisch verwante cursussen die zo gepland staan dat u vijf weken achter elkaar verlof op kunt nemen om deze te volgen. U kunt zo in één keer de 6 studiepunten van het aangestuurde deel van de PE verwerven. Het cluster Autoriteit en verantwoordelijkheid bevat de volgende drie cursussen:

16 en 17 januari 2020 - Tussen Hooglied en #MeToo: wat kan een theoloog bijdragen aan het publieke debat rond seksualiteit?

30 en 31 januari 2020 - De pastor als ethicus

13 en 14 februari 2020 - Religieuze autoriteit en gender

Als predikant of kerkelijk werker heb je een zekere autoriteit, en vaak ook macht. Pastores zijn geroepen om daarmee zorgvuldig om te gaan, zich bewust van het breekbare dat soms in hun handen wordt gelegd, zich bewust van hun roeping om heil in al zijn dimensies dichter bij mensen te brengen. Dit cluster beslaat drie cursussen.

De eerste, ‘religieuze autoriteit en gender’, wordt geleid door dr. Anne-Claire Mulder en stelt de vraag centraal hoe je zorgvuldig en vrijmoedig met dat gezag kunt omgaan.

De tweede, ‘Tussen Hooglied en #metoo’,  wordt geleid door prof.dr. Heleen Zorgdrager. Deze cursus helpt je om je verantwoordelijkheid als leider van een gemeenschap op het specifieke punt van seksualiteit op je te nemen.

De laatste cursus ‘De pastor als ethicus’ gaat in op allerlei andere aspecten van de morele verantwoordelijkheid van de pastor, bijvoorbeeld op het terrein van de medische ethiek.

Het is mogelijk de cursussen apart te volgen. Samen bieden ze echter een bijzondere kans om het thema ‘autoriteit en verantwoordelijkheid van de theoloog’ van verschillende kanten te benaderen en daarbij op verschillende niveaus met de vragen die daarbij opdoemen om te gaan.