Home/Nascholing/Cursusaanbod 2020-2021/Predikant in het dorp - D192014
Cursuscode:
D192014
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. Henk de Roest & dr. Jacobine Gelderloos
Kosten:
€ 583,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Practices
Wanneer
11/12 mei & 15/16 juni 2020
Deadline inschrijving:
2 mrt 2020

Predikant in het dorp

-- U kunt zich voor beide data nog inschrijven!-

Beschrijving

We richten ons in deze tweedaagse cursus, binnen het cluster Kerk op het predikantschap in landelijke gebieden: kerk in het dorp. In een aantal gemeenten zijn er voldoende vrijwilligers, is er een pastorale beroepskracht, de financiële reserves bieden de nodige speelruimte en de staat van onderhoud van het onroerende goed (kerkgebouw, evt. andere kerkelijke ruimten) is op orde. Toch vindt op verschillende plekken krimp plaats in deze middelen. Vanuit dit intussen in veel dorpskerken bekende perspectief komen zorgen op over de toekomst van de kerk. Deze zorgen zijn legitiem. Er kunnen echter ook vanuit andere perspectieven vragen worden gesteld. Ook in de context van de dorpskerk is het niet langer vanzelfsprekend dat geloof en kerk samenvallen. Ook hier is believing without belonging een reële optie. Daarmee bouwt de cursus voort op de tweede cursus van het cluster ‘Terug naar de kerk’. De vragen die aan de orde komen zijn: Hoe kunnen lokale dorpskerken in de marge van de samenleving betekenisvol zijn? Hoe staan mensen met de dorpskerk in verbinding, als het gaat om people, place en practices? Hoe verhouden gemeenten zich tot hun sociale en culturele omgeving en welke verbindingen kan de dorpskerk aangaan met andere, kerkelijke en niet-kerkelijke instellingen in het dorp of in de wijdere context van het dorp? Wat betekent dit alles als het gaat om leiding te geven en beleid te ontwikkelen in dorpskerken? Aan de cursus wordt meegewerkt door Jacobine Gelderloos, die voorjaar 2018 haar promotieonderzoek afrondt, naar de betekenis van dorpskerken voor de leefbaarheid van het platteland, waarbij leefbaarheid in  haar dissertatie wordt toegespitst op de “kwaliteit van leven”.

Doelstelling

Na deze cursus:

  • hebt u kennis van en inzicht in de betekenis van de dorpskerk voor de leefbaarheid (‘qualitity of life’) van het platteland;
  • kunt u in het licht hiervan mogelijkheden ontdekken voor verbinding met kerkelijke en niet-kerkelijke instellingen;
  • hebt u enkele nieuwe inzichten over leiding geven en beleidsontwikkeling in dorpskerken.

Competenties:

Agogische bekwaamheid, disciplinaire bekwaamheid

Studiepunten:

2 ECTS, Beliefs

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster Kerk. De andere twee cursussen zijn:

Toetsing

De toetsing bestaat uit een individuele reflectie op de thematiek met het oog op de eigen context, in een document van twee bladzijden.

Literatuur

Passages uit:

  • Jacobine Gelderloos, Meaningful in the Margins. Churches and Quality of Life in the Dutch Countryside.
  • Rein Brouwer, Gert Noort, Henk de Roest, Erik Sengers en Sake Stoppels, Levend Lichaam. Dynamiek van christelijke geloofsgemeenschappen in Nederland (Hoofdstuk 6), (2007).
  • Henk de Roest, Een huis voor de ziel. Gedachten over de kerk voor binnen en buiten (Hoofdstuk 7), (2010).
  • Leslie Francis, The Rural Rectory: The Impact of a Resident Priest on Local Church Life, Journal of Rural Studies (1992), 8, no. 1, 97-103.