Home/Nascholing/Cursusaanbod 2020-2021/Omgang met de bijbel: contextueel bijbellezen en bibliodrama - D192018
Cursuscode:
D192018
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. Klaas Spronk, prof. dr. Annette Merz
Kosten:
€ 583,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Sources
Wanneer
19 & 20 mei 2020
Deadline inschrijving:
3 apr 2020

Omgang met de bijbel: contextueel bijbellezen en bibliodrama

Beschrijving en werkwijze:

In deze tweedaagse cursus staat de rol van de bijbel voor de spiritualiteit van de predikant centraal. De docenten introduceren twee methodes van omgaan met de bijbel, die tot doel hebben dat er een intense verbinding tussen de bijbeltekst en het persoonlijke leven tot stand komt. Deze methodes, contextueel bijbellezen en bibliodrama, worden in het veld van wetenschappelijke methoden gepositioneerd. Vervolgens worden deze methodes aan de hand van drie bijbelteksten samen beoefend. Thema van de gekozen teksten uit het Oude en Nieuwe Testament is voeding door God/Christus, waarbij lichamelijke en spirituele voeding geen tegenstellingen zijn, maar in het verlengde van elkaar liggen.

Doelstelling

De bijbel als bron van persoonlijke en spirituele groei ontdekken door twee methodes van omgang met de bijbel te leren kennen en te beoefenen: contextueel bijbellezen en bibliodrama.

Competenties

Hermeneutische competentie, reflectie op de eigen spirituele ontwikkeling en de rol van de bijbel hierin.

Doelgroep

Predikanten die twee methodes om de bijbel te lezen en in de praktijk te brengen (contextueel bijbellezen en bibliodrama) nader willen leren kennen (door informatie, beoefening en reflectie) met een extra focus op de bevordering van persoonlijke en spirituele groei die deze methodes bevorderen.

Toetsing:

Deelnemers sturen na afloop een persoonlijke verwerking van de opgedane inzichten, al dan niet toegepast op de eigen pastorale praktijk (preek, meditatie, workshop, essay met korte methodische reflectie op naar de docenten.

Literatuur:

  • H. Andriessen & N. Derksen, Bibliodrama en pastoraat, Den Haag: Voorhoeve 1985.
  • H. Andriessen & N. Derksen & M. Nolet, Is Hij nu in ons midden of niet? Ervaringen met bibliodrama, Kampen: Kok 1995.
  • B. van den Berg & T. van Leeuwen, Spelend verstaan. Bibliodrama als weg naar levensoriëntatie, Handelingen 42 (2015/3) 3-8.
  • J. Habets & H. Gloudemans (red.), De voedselparadox. Over grootschalige honger in een wereld die (meer dan) genoeg voedsel produceert, Stichting wereddelen, Tilburg 2013.
  • H. Langer, Vielleicht sogar Wunder. Heilungsgeschichten im Bibliodrama, Hamburg 2001.
  • W. M. Speelman, Juist in het doen is het woord nabij, Handelingen 42 (2015/3) 53-60.
  • K. Spronk & P.-B. Smit, Contextueel bijbellezen, Schrift 285 (februari 2017) 51-58.
  • T. Tromp, Een nieuwe versie van jezelf uitproberen op een bijbels podium, Handelingen 42 (2015/3) 43-51.
  • H. de Wit, Putten uit de bron. Een Bijbelverhaal intercultureel gelezen, Zoetermeer 2004.

https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/bijbel-lezen/contextueel-bijbellezen

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster Spiritualiteit. De andere twee cursussen zijn:

Als u aan het gehele cluster wilt deelnemen, dient u zich voor alle drie de cursussen afzonderlijk in te schrijven. Deelname aan één of twee cursussen is uiteraard ook mogelijk.