Home/Postacademisch onderwijs/PAO Cursusaanbod 2019-2020/Archief/Op weg naar Pasen D192008
Cursuscode:
D192008
ECTS:
2
Docenten:
dr. André Verweij en dr. Ad van Nieuwpoort
Kosten:
€ 583,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Practices
Wanneer
3 & 4 februari 2020
Deadline inschrijving:

Op weg naar Pasen: Hoe kan ik erover (s)preken?

Beschrijving 

Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Paaszondag… Pasen gebeurt in de weg die je in de liturgie aflegt. Maar het is niet enkel onuitsprekelijk geheim. De voorganger staat iedere keer weer voor de vraag: wat ga ik zeggen? Hoe maak ik de vertaalslag van de teksten, zoals die in de diensten klinken, naar de levende werkelijkheid van de hoorders? Hoe spreken die teksten hier en nu?

In deze cursus oefenen we de stappen van tekst naar preek. Dit gebeurt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van preken over Jezus’ lijden door de jaren heen, aan de hand van eigen preekvoorbeelden en door ter plekke te oefenen.

De cursus wordt geleid door predikanten Ad van Nieuwpoort en André Verweij. Beiden zijn ze, staande in de praktijk van het voorgangerschap, gespecialiseerd in homiletiek en vertaalslag.

Doelstelling

Na deze cursus heeft de deelnemer:

  • de methodische stappen naar de preek gezamenlijk en zorgvuldig gezet;
  • kennis en inzicht over een goede homiletische aanpak opgefrist;
  • geoefend in het maken van de vertaalslag naar de preek, en daarop gereflecteerd.
  • zin in de diensten rond Pasen

Competenties 

Homiletische en hermeneutische bekwaamheid

Voorbereiding en toetsing

Deelnemers brengen naar de cursus een eigen preek/overweging uit de lijdenstijd, uit de Stille Week of van Pasen mee, vergezeld van een korte reflectie (hooguit 1 A4) over de verhouding van tekst en preek: wat heb ik bij de exegese gevonden, wat zijn de grote lijnen of juist de details waarmee ik aan de slag ben gegaan, en hoe heb ik dat in de preek verwerkt en vormgegeven?

Na afloop van de cursus leveren de deelnemers een preek of overweging uit de Paastijd in. Daarbij een reflectie die antwoord geeft op de vraag hoe de cursus doorwerkt in de eigen preekarbeid. Inleveren kan tot na Pasen, zodat de cursus direct in de praktijk kan worden verwerkt en vruchtbaar kan zijn.

Voor wie deze cursus als onderdeel van het hele cluster volgt geldt mogelijk een iets andere vorm van toetsing. Zie ook: Toetsing in een cluster.

Doelgroep 

Predikanten en kerkelijk werkers met preekbevoegdheid.

Literatuur

André Verweij, Positioning Jesus’ Suffering: A Grounded Theory of Lenten Preaching in Local Parishes, Delft: Eburon, 2014

Ad van Nieuwpoort, Uit de tijd. Wat bezielt een liberale dorpsdominee? Amsterdam: Prometheus, 2016

Studiepunten:

2 ECTS

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster: 'Bronnen en methoden: Op weg naar Pasen'

De andere twee cursussen zijn: