Home/Nascholing/Cursusaanbod 2019-2020/De spiritualiteit van de pastor - D192020
Cursuscode:
D192020
ECTS:
2
Docenten:
Dr. Arjan Plaisier, dr. Theo Witkamp
Kosten:
€ 583,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Practices
Wanneer
16 & 17 juni 2020
Deadline inschrijving:
1 mei 2020

De spiritualiteit van de pastor

Beschrijving

In een tijd waarin voor de pastor en theoloog veel zekerheden wegvallen, is het meer dan ooit nodig om zelf geworteld te zijn in een betekenisvolle traditie en een levende  spiritualiteit. Tegelijk is het niet denkbeeldig dat werkbelasting, complexiteit van de beroepsuitoefening, geestelijk klimaat en marginalisering van de kerk de pastor spiritueel leegzuigen. En dat terwijl de vraag naar spiritualiteit in en buiten de kerk duidelijk hoorbaar is. Daarom stellen we de volgende vragen aan de orde:

Hoe staat het ervoor met de eigen spiritualiteit als pastor? Waardoor is en wordt deze beïnvloed? En hoe bevalt dat? In gesprekken en oefeningen gaan we hierover met elkaar in gesprek.

  • Wat hebben we nodig? Daarbij letten we op de vraag welke betekenisvolle bronnen van spiritualiteit we vinden in de eigen omgang met de Schrift en de gebedspraktijk en welke theologische (en andere) bronnen wel of niet helpen om  spiritueel gevoed te worden. We praten er niet alleen over, we beoefenen ze ook tijdens de cursus.
  • We spitsen dit toe op twee mogelijk inspirerende teksttradities, die bronnen voor de eigen spiritualiteit kunnen worden, nl. enerzijds de teksten uit hoofdstuk 2 van het beneden te noemen boek van Arjan Plaisier en anderzijds werk van Thomas Merton, speciaal het essay ‘Hagia Sophia’. We lezen deze teksten in twee groepen.
  • Ook de eigen spiritualiteit bestaat altijd in een context. Daarom vragen we: hoe daagt de context waarin we leven onze spiritualiteit uit? Wat voor implicaties heeft  de missionaire situatie en roeping van de gemeente voor een hernieuwde spirituele verdieping? En wat impliceert dit voor spiritueel of geestelijk leiderschap en voor het geven van spirituele of geestelijke begeleiding?

Doelstellingen

  • U verdiept zich in de eigen persoonlijke en professionele spiritualiteit.
  • U deelt en exploreert deze in gesprekken, het lezen van teksten, samenwerken en samenzijn.
  • U verkent door studie de mogelijkheden die het werk van Thomas Merton of de andere genoemde auteurs voor u zouden kunnen hebben.
  • U wordt uitgenodigd om de uitdagingen die de eigen context stelt aan de spiritualiteit op te pakken. 

Toetsing

De deelnemers schrijven een essay (van ongeveer 2000 woorden) wat ze van de cursus hebben geleerd. Het essay wordt geschreven voor eigen verdieping maar ook om ermee het gesprek met collega’s aan te gaan.

Voor wie meerdere cursussen of het hele cluster volgt: in dit geval wordt slechts één essay of leerprocesnota geschreven, zie hiervoor de nadere info toetsing cluster

Doelgroep

Predikanten en kerkelijk werkers die persoonlijk en beroepsmatig de vraag naar spirituele verworteling en spiritueel leiderschap stellen.

Literatuur

Ter voorbereiding kunt u iets kiezen uit onderstaande.

a. Arjan Plaisier, Zorg voor de ziel, spiritueel leven vanuit de christelijke traditie,  Kokboekencentrum, Utrecht 2020. De teksten uit hoofdstuk 2 vormen materiaal om tijdens de cursus met elkaar  te bespreken.

b. Van Thomas Merton zelf zijn veel boeken gemakkelijk te verkrijgen. Een goede entree biedt: A Thomas Merton Reader, 2nd rev. ed., New York: Bantam, 1996. Hierin is ook het essay ‘Hagia Sophia’ te vinden. In 2018 verscheen een nieuwe, zeer toegankelijke, biografie van Jim Forest, Leven met wijsheid. Een biografie van Thomas Merton (vert. Willy Eurlings), Eindhoven: Damon. De website http://thomasmerton.nl/ biedt verder goede hulp.

Christopher Pramuk heeft verschillende inzichtgevende boeken en artikelen over het werk van Thomas Merton geschreven, die een mooie  combinatie vormen van theologisch vakmanschap en rijke spiritualiteit:

  • Sophia. The Hidden Christ of Thomas Merton, Collegeville, Minnesota: Liturgical Press, 2009
  • “Theodicy and the Feminine Divine: Thomas Merton’s  ‘Hagia Sophia’ in Dialogue with Western Theology,” Theological Studies 77 (2016) 48-76 (dit artikel wordt ca. een maand van tevoren aan de deelnemers ter beschikking gesteld).

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster Spiritualiteit. De andere twee cursussen zijn:

Als u aan het gehele cluster wilt deelnemen, dient u zich voor alle drie de cursussen afzonderlijk in te schrijven. Deelname aan één of twee cursussen is uiteraard ook mogelijk.