Home/Postacademisch onderwijs/PAO Cursusaanbod 2019-2020/De spiritualiteit van de pastor - D192020
Cursuscode:
D192020
ECTS:
2
Docenten:
Dr. Arjan Plaisier, dr. Theo Witkamp
Kosten:
€ 583,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Practices
Wanneer
16 & 17 juni 2020
Deadline inschrijving:
1 mei 2020
Aanmelden

De spiritualiteit van de pastor

Beschrijving

In een tijd waarin voor de pastor en theoloog veel zekerheden wegvallen, is het meer dan ooit nodig om zelf geworteld te zijn in een betekenisvolle traditie en een levende  spiritualiteit. Tegelijk is het niet denkbeeldig dat werkbelasting, complexiteit van de beroepsuitoefening, geestelijk klimaat en marginalisering van de kerk de pastor spiritueel leegzuigen. En dat terwijl de vraag naar spiritualiteit in en buiten de kerk duidelijk hoorbaar is. Daarom stellen we de volgende vragen aan de orde:

Hoe staat het ervoor met de eigen spiritualiteit als pastor? Waardoor is en wordt deze beïnvloed? En hoe bevalt dat? In gesprekken en oefeningen gaan we hierover met elkaar in gesprek.

  • Wat hebben we nodig? Daarbij letten we op de vraag welke betekenisvolle bronnen van spiritualiteit we vinden in de eigen omgang met de Schrift en de gebedspraktijk en welke theologische (en andere) bronnen wel of niet helpen om  spiritueel gevoed te worden.
  • We spitsen dit toe door ons af te vragen in hoeverre Thomas Merton een potentiële bron voor een stevige en tegelijk ruime spiritualiteit  kan zijn. Er is inderdaad veel dat daarop wijst. Het is veelzeggend dat zijn teksten vijftig jaar na zijn dood nog net zo fris en levend zijn  als toen hij ze publiceerde. Door middel van enkele diepteboringen  in zijn werk uit de laatste 10 jaar van zijn leven proeven we hoe hij ons kan voeden en inspireren.
  • Ook de eigen spiritualiteit bestaat altijd in een context. Daarom vragen we: hoe daagt de context waarin we leven onze spiritualiteit uit? Wat voor implicaties heeft  de missionaire situatie en roeping van de gemeente voor een hernieuwde spirituele verdieping? En wat impliceert dit voor spiritueel of geestelijk leiderschap en voor het geven van spirituele of geestelijke begeleiding?

Doelstellingen

  • U verdiept zich in de eigen persoonlijke en professionele spiritualiteit.
  • U exploreert deze in gesprekken, het lezen van teksten en samenzijn.
  • U verkent door studie de mogelijkheden die het werk van Thomas Merton voor u zouden kunnen hebben.
  • U wordt uitgenodigd om de uitdagingen die de eigen context stelt aan de spiritualiteit op te pakken. 

Toetsing

De deelnemers schrijven een essay (van ongeveer 2000 woorden) wat ze van de cursus hebben geleerd. Het essay wordt geschreven voor eigen verdieping maar ook om ermee het gesprek met collega’s aan te gaan.

Doelgroep

Predikanten en kerkelijk werkers die persoonlijk en beroepsmatig de vraag naar spirituele verworteling en spiritueel leiderschap stellen.

Literatuur

Van Thomas Merton zelf zijn veel boeken gemakkelijk te verkrijgen. Een goede entree biedt: A Thomas Merton Reader, 2nd rev. ed., New York: Bantam, 1996. In 2018 verscheen een nieuwe biografie van Jim Forest, Leven met wijsheid. Een biografie van Thomas Merton (vert. Willy Eurlings), Eindhoven: Damon.

C. Pramuk heeft verschillende inzichtgevende boeken en artikelen over het werk van Thomas Merton geschreven, die een mooie  combinatie vormen van theologisch vakmanschap en rijke spiritualiteit, bv.:

  • Sophia. The Hidden Christ of Thomas Merton, Collegeville, Minnesota: Liturgical Press, 2009
  • “Theodicy and the Feminine Divine: Thomas Merton’s  ‘Hagia Sophia’ in Dialogue with Western Theology,” Theological Studies 77 (2016) 48-76.

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster Spiritualiteit. De andere twee cursussen zijn:


Als u aan het gehele cluster wilt deelnemen, dient u zich voor alle drie de cursussen afzonderlijk in te schrijven. Deelname aan één of twee cursussen is uiteraard ook mogelijk.