Home/Postacademisch onderwijs/PAO Cursusaanbod 2019-2020/Religieuze autoriteit en gender
Cursuscode:
D192011
ECTS:
2
Docenten:
Dr. Anne-Claire Mulder
Kosten:
€ 583,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
P
Wanneer
13 & 14 februari 2020
Deadline inschrijving:
13 dec 2019
Aanmelden

Religieuze autoriteit en gender

Beschrijving

In de afgelopen 100 jaar zijn aloude autoriteitsverhoudingen en -opvattingen steeds meer gekritiseerd en onder druk gezet. Deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben ook hun weerslag op religieuze autoriteit(en) in kerkelijke gemeenschappen. Deze ontwikkeling hangt samen met de overgang van een patriarchale naar een post-patriarchale samenleving. De traditionele autoriteitsverhoudingen waren immers uitdrukking van patriarchale gezagsverhoudingen, die door de veranderde genderverhoudingen in deze tijd niet meer opgaan. In deze cursus wordt de vraag naar autoriteit en autoriteitsverhoudingen gezamenlijk onderzocht aan de hand van vragen als:

 • Wie ken je gezag toe en waarom?
 • Aan wie wordt in jouw gemeente gezag toegekend?
 • Hoe zit het met je eigen gezag?
 • Welke betekenis heeft het 'religieuze' in deze processen?
 • Welke rol speelt ‘gender’ in deze processen.

Dit onderzoek wordt vervolgens in verband gebracht met sociaal-psychologische theorieën over leiderschap, die laten zien dat deze leider (v/m) beleefd wordt als iemand die de centrale waarden van de groep belichaamt en daardoor vertrouwen wekt.

De cursus is het product van het deelonderzoek ‘Wie ken jij gezag toe? Opvattingen over religieuze autoriteit onder predikanten en gemeenteleden.’ Dit onderzoek maakt deel uit van het grotere onderzoeksproject ‘Toeschrijvingsprocessen van religieuze autoriteit en de rol van gender daarin.’

Doelstelling:

Na het volgen van de cursus:

 • Hebt u kennisgenomen van manieren waarop autoriteitsverhoudingen in de afgelopen honderd jaar zijn veranderd en de rol van gender in dat proces.
 • Kunt u de manier waarop ‘gender’ in al zijn complexiteit een rol speelt in autoriteitsverhoudingen in de gemeente en in het eigen leiderschap herkennen.
 • Hebt u in kaart gebracht wanneer en/of waar ‘gender’ uw leiderschap positief beïnvloedt en wanneer het een negatieve rol speelt
 • Hebt u een strategie bedacht om de positieve momenten te vermeerderen. 

Competenties

In deze cursus zijn de hermeneutische, verbindende en agogische competenties aan de orde.

Toetsing

Na afloop schrijven de deelnemers een leerprocesnota (1000 woorden) waarin ze de aangeboden theorie verbinden met hun eigen praktijk en de leeropbrengst verwoorden.

Zie verder: toetsing cluster

Doelgroep

Predikanten en kerkelijk werkers.

Literatuur

 • Jackson Caroll, As one with authority. Reflective leadership in Ministry, Westminster John Knox Press, 2e druk, 2011. 
 • Een reader met teksten van Hannah Arendt, Paul Verhaeghe, Anne-Claire Mulder, en anderen.

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster Autoriteit en Verantwoordelijkheid de andere twee cursussen zijn:

16 en 17 januari 2020 - Tussen Hooglied en #MeToo

30 en 31 januari 2020 - De pastor als ethicus