Home/Postacademisch onderwijs/PAO Cursusaanbod 2019-2020/Opvoeden tussen waarheid en succes - D192015
Cursuscode:
D192015
ECTS:
2
Docenten:
drs. Huib Zegwaart (Windesheim) en dr. Theo Witkamp (PThU)
Kosten:
€ 583,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
S
Wanneer
14 & 15 mei 2020
Deadline inschrijving:
27 mrt 2020
Aanmelden

Opvoeden tussen waarheid en succes: Paulus te midden van de sofisten

Beschrijving

Waartoe voeden wij onze jeugd op? Deze vraag dreef Socrates. Een kernpunt hierbij was de vraag naar waarheid. Voeden we de jeugd op om zich soepel te kunnen bewegen in de maatschappij en zich daarom aan te passen aan de eisen van het moment of om de waarheid te zoeken en te staan voor wat men gevonden heeft? In het eerste geval kon men terecht bij Protagoras, de sofist, in het tweede geval bij Socrates, de opvoeder. Zo tenminste heeft Plato beiden neergezet. In de beeldvorming heeft Socrates het pleit gewonnen. Door hem heeft het sofisme een slechte naam gekregen. Tegenwoordig staat ‘sofist’ voor een onbetrouwbare windvaan, die elke gewiekste redenering goedkeurt, als deze maar succesvol is, een populist avant la lettre. In de antieke wereld heeft het sofisme echter een veel positiever klank gehad en betrof het een internationale beweging van opvoeders en retors, die vele eeuwen invloedrijk is geweest in politiek en cultuur. Wat meer is, Bruce Winter heeft aannemelijk gemaakt dat ook Paulus, vooral in Korinthe, met hen te maken heeft gekregen en het toen knap lastig heeft gehad. Het loont inderdaad de moeite om de brieven aan de Korinthiërs te lezen vanuit dit gezichtspunt. De discussie is van groot belang voor de vraag naar de waarden waarmee wij de jeugd opvoeden. We zullen daarbij zien dat Paulus, net als zijn oudere tijdgenoot Philo van Alexandrië, eerder aan de kant van Socrates dan aan de kant van Protagoras stond. Hij stelt ons  voor vragen als: Wanneer noemen wij een opvoeding ‘goed’? Wanneer is iemand ‘succesvol’? Wat impliceert dit voor de manier waarop je in het openbaar optreedt? Paulus schuwt daarbij niet om een culturele dissonant te zijn. De gekruisigde Christus als hoogste vorm van ‘wijsheid’ presenteren, strookte niet met wat men van een redenaar verlangde. De leider als dienaar neerzetten paste niet bij diens status. Het daarmee corresponderende pedagogische ideaal komt er ook anders uit te zien. Paulus had echter wel moeite om zijn inzichten geaccepteerd te krijgen. Hij lijkt in de Griekse havenstad eigenlijk niet erg succesvol te zijn geweest. Zijn ‘zwakte’ is echter, ironisch genoeg, misschien toch wel ‘sterker’ gebleken dan die van zijn Korinthische opponenten. In ieder geval hebben zijn brieven de canon gehaald en lezen wij ze nog steeds.

Doelstelling

Na afloop van deze cursus heeft u:

  • Een helder zicht gekregen op het sofisme in de eerste eeuw en de aantrekkingskracht ervan leren kennen;
  • De Korinthische correspondentie vanuit het perspectief van een discussie met sofisten als nieuw leren lezen;
  • De vragen waarmee Paulus geconfronteerd werd en de antwoorden die hij gegeven heeft geproefd en beproefd;
  • De relevantie van de discussie in Korinthe voor de eigen pedagogie van nu ervaren.

Competenties

Exegetische, historische en theologische competenties.

Toetsing

Men kan in overleg met de docenten kiezen voor het schrijven van een afrondend essay of een leerprocesnota (omvang ca. 1500 woorden). Deze vorm van verwerking wordt ook gekozen wanneer men het hele cluster volgt, maar het werkstuk zal dan groter zijn. Zie verder: toetsingcluster

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster Opvoeding in het licht van geloof en theologie.

De andere twee cursussen zijn:

Doelgroep

Predikanten en kerkelijk werkers die zich willen bezinnen op hun pedagogie.

Aantal studiepunten: 

 2 ECTS

Literatuur

Bruce W. Winter, Philo and Paul among the Sophists. Alexandrian and Corinthian Responses to a Julio-Claudian Movement in the First Century, Grand Rapids: Eerdmans, 2002