Home/Postacademisch onderwijs/PAO Cursusaanbod 2019-2020/Het lijdensverhaal volgens Johannes - D192006
Cursuscode:
D192006
ECTS:
2
Docenten:
Dr. J.L.H. Krans
Kosten:
€ 583,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Wanneer
6 & 7 januari 2020
Deadline inschrijving:
22 nov 2019

'Het lijdensverhaal volgens Johannes’

Beschrijving 

Vergeleken met de andere bijbelse evangeliën vertelt Johannes het verhaal van Jezus’ lijden en opstanding op geheel eigen wijze (Joh. 18–21). In deze cursus kijken we naar zijn compositie en lezen we gezamenlijk de teksten, ook met het oog op de vraag hoe deze in leerhuis, uitleg en preek te verwerken zouden zijn. De cursus maakt gebruik van de Griekse tekst (Nestle-Aland, 26e editie en later), verschillende Nederlandse vertalingen en recente commentaren. Zo wordt er al doende ook iets gepresenteerd van nieuwere exegetische methoden en hermeneutische benaderingen.

Doelstelling

Na deze cursus:

 •  heeft de deelnemer een beter overzicht van compositie, inhoud, spanningen en Anliegen in Joh. 18–21;
 • bezit de deelnemer een grotere vertrouwdheid met nieuwere exegetische methoden en literatuur, met name over Joh. 18–21;
 • is de deelnemer beter in staat dit overzicht en deze vertrouwdheid in te zetten in de kerkelijke praktijk. 

Competenties 

Basiskennis Grieks, exegetische en hermeneutische bekwaamheden. 

Doelgroep 

Predikanten en kerkelijk werkers die zich voorbereiden op de diensten in de veertigdagentijd en de stille week. 

Toetsing 

Zie hiervoor ‘Toetsing van een cluster’

Studiepunten:

2 ECTS

Voorbereiding

 • Neem de teksten van Joh. 18–21 (1x Grieks en 4x Nederlands; beschikbaar via Blackboard) door en noteer opvallende elementen (dat is: vreemd, inspirerend, onduidelijk, aanstootgevend, etc.).
 • Lees de artikelen en de commentaarhoofdstukken die op Blackboard staan, ook met de volgende vragen:
 • waarin ligt het onderscheidende van de artikelen en het commentaar?
 • in hoeverre gaan artikelen en commentaar in op de punten die ik al had genoteerd? 
 • Neem, indien beschikbaar, een eigen preek over een gedeelte uit Johannes 18–21 mee, met ook antwoord op de volgende vragen:
  • welk gedeelte is aan de orde?
  • welk hoofdpunt uit dit gedeelte komt in de preek aan de orde?
  • op welke exegetische keuzes en beslissingen berust deze selectie?
 • Eventueel ter voorbereiding: kijk naar de verwerking van Joh. 18–21 in kinderbijbels, bij Bach, bij Rembrandt, enz.

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster: 'Bronnen en methoden: Op weg naar Pasen'

De andere twee cursussen zijn: