Home/Postacademisch onderwijs/PAO Cursusaanbod 2019-2020/Fundamentele theologie - E192021
Cursuscode:
E192021
ECTS:
6
Docenten:
Dr. Bärry Hartog, Prof. Dr. Benno van den Toren, Dr. Theo Pleizier
Kosten:
€ 583,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Wanneer
28 oktober 2020 en 1 t/m 5 maart 2021
Deadline inschrijving:
25 sep 2020
Aanmelden

Fundamentele theologie 

Kevin J. Vanhoozer, The Drama of Doctrine: A Canonical-Linguistic Approach to Christian Theology (2005).

Cursus verplaatst naar volgend seizoen 2020-2021 (zie locatie en data)

Inhoud

Kevin Vanhoozer—in 2005 door Alister McGrath gekarakteriseerd als ‘one of the most significant younger theological voices of our generation’– geldt als een van de meest toonaangevende theologen van de afgelopen twintig jaar. In The Drama of Doctrine presenteert Vanhoozer een nieuwe benadering van de christelijke theologie door middel van de analogie van een theater. In deze analogie fungeert de Bijbel als ‘script’ voor de gemeente als ‘acteurs’ die het geloof ‘uitvoeren’ in de theologische praktijk.

Vanhoozers werk is op verschillende manieren baanbrekend. In de eerste plaats zijn bij Vanhoozer bijbelse, systematische en praktische theologie meer intrinsiek met elkaar verbonden dan bij veel andere theologen. Zijn analogie van het theater drukt deze innige verbondenheid van de verschillende disciplines uit: het geloof dient ‘uitgevoerd’ te worden binnen de gemeente, maar kan niet daarbij niet zonder systematische doordenking en de Bijbel als richtsnoer (‘script’). Ten tweede slaat Vanhoozer met zijn werk een brug tussen postmoderne benaderingen die theologie meer als ‘performance’ zien, en meer traditionele benaderingen die de theologie gronden in de canon van de Schrift en in Gods verzoenende en vernieuwende handelen in Israël en Jezus Christus.

Vanhoozer is in The Drama of Doctrine in gesprek met verschillende belanghebbende theologen. De titel van zijn boek zinspeelt op George Lindbecks invloedrijke The Nature of Doctrine, waar Vanhoozer veelvuldig naar verwijst. Andere invloeden op Vanhoozer zijn Hans Urs von Balthasars benadering van theologie als drama (Theodramatik) en Tom Wrights narratieve benadering van de Bijbelse Theologie (die op zijn beurt weer door Vanhoozer is gekleurd). Tegelijkertijd heeft de invloed van Vanhoozers werk zich grotendeels beperkt tot de Engelstalige theologie. In Nederland heeft het nog niet de aandacht gekregen die hij verdient.

In deze PAO-cursus ‘Fundamentele Theologie’ willen we daarom stilstaan bij Vanhoozers voorstel van wat de theologie is en beoogt. We doen dat vanuit de drie onderzoeksgroepen in de PThU: Sources, Beliefs en Practices. Het boek van Vanhoozer is hier uitermate geschikt omdat hij in zijn diep in de Schrift wortelende, maar tegelijk vernieuwende benadering een visie neerzet die deze drie velden van onderzoek nauw met elkaar verbindt.

Als afsluiting van deze cursus hopen we met medewerking van de cursisten een Nederlandstalige bundel uitbrengen, waarin teksten van en reflecties op Vanhoozer worden gepubliceerd.

Opbouw

Dit programma begint met een studiedag in het najaar waarin we het boek introduceren. In de daaropvolgende maanden bestudeert ieder het boek voor zichzelf als voorbereiding op een intensieve studieweek in het voorjaar. Dan willen we de betekenis van deze benadering van de theologie constructief-kritisch bekijken vanuit de verschillende theologische disciplines. Daarbij willen we ook naar verschillende casestudies kijken om te vragen hoe Vanhoozer ons helpt om theologisch mee te denken met traditionele kerkelijke praktijken en met nieuwe vormen van gemeente-zijn en van christelijke presentie. 

Doelgroep

Theologen/predikanten die graag participeren in fundamentele theologische ontwikkelingen.

Toetsing

Medewerking verlenen aan de uit te geven bundel artikelen. Alternatief: men schrijft een voor de eigen theologische ontwikkeling relevante verwerking van het gelezene (3.000 woorden). 

Zie verder: Toetsing in een cluster.

Competenties

Hermeneutische en academische bekwaamheden.

Aantal studiepunten:

6 ECTS

Locatie en data

Nieuw Hydepark te Doorn (onder voorbehoud), 28 oktober 2020 en 1 t/m 5 maart 2021

Literatuur

Kevin J. Vanhoozer, The Drama of Doctrine: A Canonical-Linguistic Approach to Christian Theology, Louisville: John Knox Press, 2005.