Home/Postacademisch onderwijs/PAO Cursusaanbod 2019-2020/Doordenken over Goede Vrijdag - D192007
Cursuscode:
D192007
ECTS:
2
Docenten:
Prof. Dr. P.M. Wisse
Kosten:
€ 583,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Wanneer
20 & 21 januari 2020
Deadline inschrijving:

Doordenken over Goede Vrijdag en Pasen: welk heil vandaag?

Beschrijving 

In deze cursus concentreren we ons op de vraag wat het lijden van Christus ons in deze tijd te zeggen heeft. In de moderne theologie is veel verzet gekomen tegen de gedachte van ‘verzoening door voldoening’. Het zou een visie zijn waarin ‘God bloed wil zien’. In deze cursus verkennen we verschillende manieren waarop we opnieuw betekenis zouden kunnen geven aan de gedachte dat Jezus lijdt in onze plaats. Het gaat daarbij om recente pogingen om de erfenis van ‘verzoening door voldoening’ op een nieuwe creatieve manier te verwerken en die in gesprek te brengen met ontwikkelingen in de cultuur.

Doelstelling

Na afloop van de cursus

• heeft u zicht op de actuele discussie rond verzoening in de systematische theologie

• heeft u een aantal creatieve voorstellen doordacht om aan het lijden van Christus betekenis te geven

• heeft u nagedacht over de manier waarop u deze voorstellen kunt verwerken in de verkondiging

Competenties

Hermeneutische bekwaamheid, disciplinaire bekwaamheid (Beliefs).

Toetsing

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij van tevoren de literatuur bestuderen en van een gedeelte daarvan een samenvatting maken, voorzien van enkele stellingen en gespreksvragen. Aan de hand van deze stellingen en vragen gaan we tijdens de tweedaagse met elkaar aan het werk. Voor wie deze cursus als onderdeel van het hele cluster volgt, zie ook: Toetsing in een cluster.

Doelgroep

Predikanten die hun kennis van de theologische en liturgische traditie van de kerk willen verdiepen en op zoek zijn om de kernmomenten te integreren in hun eigen praktijk.

Studiepunten:

2 ECTS

Literatuur

Wordt via BlackBoard beschikbaar gesteld, waaronder:

  • Een hoofdstuk uit een boek in wording door dr. Labooy.
  • Maarten Wisse, “The Law and Gospel Distinction as a Frame of Reference for Communicative Rationality: Socinus and Owen on Atonement”, in Rationalität im Gespräch, red. Markus Mühling en Martin Wendte, Marburger Theologische Studien, 126 (Leipzig: Evangelischer Verlagsanstalt, 2016).
  • Nico den Bok, “Droeg Hij onze straf? Over een veelbetekenend zwijgen in Anselmus’ verzoeningsleer”, Theologia Reformata, 2001, 5–30.
  • Gijsbert van den Brink, “Eerherstel voor Anselmus: de klassieke verzoeningsleer in het geding”, Theologia Reformata, 2000, 22–40.\
  • Willem J. van Asselt, “Verzoening in veelvoud?”, Kerk en Theologie, 50 (1999), 189–204.

Locatie

Nieuw Hydepark te Doorn

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster: 'Bronnen en methoden: Op weg naar Pasen'

De andere twee cursussen zijn: