Home/PAO/PAO Cursusaanbod 2018-2019/Summerschool 2019: Migratie (GEANNULEERD)
Cursuscode:
E181920
ECTS:
2
Docenten:
Kosten:
€ 580,-
Onderzoeksgroep:
SBP
Wanneer
8 t/m 10 juli 2019
Deadline inschrijving:
1 mei 2019

Thuiskomen: een theologische verkenning van migratie (geannuleerd)

Summerschool PThU 2019

Na eeuwen van kolonisatie (‘de grote Europese migratie’) is er inmiddels een omgekeerde beweging tot stand gekomen (‘de omgekeerde migratie’). Deze beïnvloedt niet alleen de Westerse maatschappij, maar ook de aard van het Christendom. Was dit lange tijd vanzelfsprekend een Westerse religie, tegenwoordig wordt weer duidelijk dat dit slechts een fase in een langer historisch proces is. Migranten nemen hun eigen vormen van christelijke religie mee en dagen door hun aanwezigheid het traditionele Christendom uit echt een ‘global religion’ te worden, multi-etnisch en multicultureel. Ervaringen uit het begin van de kerkgeschiedenis, toen verschillende volken één nieuw lichaam van Christus moesten leren worden, vormen opnieuw een bron van inspiratie.

Het valt daarbij op dat het boek Genesis allemaal verhalen over migratie bevat. De geschiedenis van Israël is blijkens het Oude Testament een geschiedenis van vreemdelingschap en thuiskomen, van ballingschap en terugkeer. Het vreemdelingschap heeft als metafoor ook in ons geestelijk leven een plaats gekregen (bv. Ps. 119:19; Hebr. 13:14), evenals die van het thuiskomen (bv. Joh. 14:2). Door migratie te zien vanuit het perspectief van vreemdeling zijn en thuiskomen kunnen we onze maatschappelijke ontwikkelingen op tal van manieren en zeker ook op theologische wijze onderzoeken. Dit is niet alleen belangrijk voor het praktische werk van predikanten, kerkelijk werkers, diakenen en zoveel anderen die erbij betrokken zijn, maar ook voor het samen ontwikkelen van een mondiale visie op de toekomst van de kerk.

Het is daarnaast tevens een dienst aan onze samenleving die in transitie is en zich onzeker voelt. De komst van migranten en vluchtelingen zet de Westerse natiestaten momenteel onder grote druk. Het is een van die maatschappelijke veranderingen die angst en verzet oproepen. Sommigen vrezen dat de ‘joodschristelijke cultuur’ in gevaar zou zijn door de komst van moslims. Anderen ervaren de lasten van de multiculturele samenleving, vaak juist zij die hiervoor het minst toegerust zijn. Het politieke bestel knarst en we zien in Europa tendensen om de open maatschappij te sluiten. Veel predikanten waarschuwen als tegenwicht daarom tegen die angsten. Zij roepen met verwijzing naar Lev. 19:34 op om de vreemdeling niet als een bedreiging, maar als broeder te zien. Daarmee strookt dat veel christenen vrijwilligerswerk in asielzoekerscentra doen of op andere wijze betrokken zijn bij hulp aan vluchtelingen, bijvoorbeeld bij kerkasiel.  De motivatie daarvoor is meestal niet moeilijk te vinden: de grenzen van Nederland kunnen toch niet de grenzen van God zijn? Barmhartigheid is toch meer dan regels en procedures? Gastvrijheid wordt als deugd herontdekt en het besef dat we allemaal een vorm van ‘thuis ’ nodig hebben raakt aan diepgewortelde emoties en verlangens.

De Summerschool zal bestaan uit een mix van lezingen, ontmoetingen, muziek en workshops. De bedoelign is om samen aan het werk en in gesprek te gaan. Uiteraard zullen we niet slechts over, maar ook met migranten spreken en samen met hen de theologische vragen aangaan. We zullen daarbij allerlei facetten van ‘thuiskomen’ aan de orde stellen, zowel de letterlijke, als de geestelijke, als de ideologische. De centrale theologische vraag luidt: hoe interpreteren wij in Gods naam wat we om ons heen zien gebeuren? En wat vraagt dat van ons? Hiermee wordt de Summerschool geen intercultureel festival, noch een moralistisch appèl, maar een hermeneutisch speelveld.

Het concrete programma is momenteel nog in ontwikkeling en zal in een later stadium gepubliceerd worden.