Home/PAO/PAO Cursusaanbod 2018-2019/Barth-Tagung: Der Christ in der Gesellschaft
Cursuscode:
E181917
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. R.H. Reeling Brouwer; prof. Dr. E. van ‘t Slot; diverse sprekers
Kosten:
€ 230,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Beliefs
Wanneer
1 t/m 3 april 2019
Deadline inschrijving:
15 feb 2019
Aanmelden

Barth-Tagung: Der Christ in der Gesellschaft 

Karl Barths Tambacher Vortrag nach 100 Jahren

Docenten

Prof. dr. R.H. Reeling Brouwer; Prof. Dr. E. van ‘t Slot (cursusleiding). Sprekers uit binnen- en buitenland: Dr. Marco Hofheinz (Hannover), Prof. Dr. Rinse Reeling Brouwer (PThU), Dr. Wessel ten Boom (In de Waagschaal) en Prof. Dr. Erik Borgman (Tilburg)

Beschrijving

Na afloop van de Eerste Wereldoorlog heerste er een enorme geestelijke beroering. Een groep bewogen christenen, op zoek naar vernieuwing in democratische en sociale zin, liet op een conferentie in Tambach (Thüringen) de jonge en in Duitsland goeddeels onbekende religieus-socialistische predikant Karl Barth spreken over het thema ‘De Christen in de maatschappij’. Zijn verhaal maakte diepe indruk. Voor sommigen veranderde het hun leven, anderen liep boos weg. Volgens Erik Borgman ‘slingerde Barth zijn gehoor de twintigste eeuw binnen’. Valt een vergelijkbaar effect ook in de 21e eeuw nog te verwachten? Die vraag staat tijdens deze conferentie centraal.

Doelstelling

(Hernieuwde) kennisname van een klassieke theologische tekst en poging tot recontextualisering daarvan

Competenties

Hermeneutische competentie, academische competentie, disciplinaire competentie (Beliefs)

Toetsing

Aantoonbare bestudering van de opgegeven leesteksten; actieve en adequate deelname aan het werk van een van de Arbeitsgruppen

Doelgroep

  • Voor wie kennis van de theologische inzet van Karl Barth wil opfrissen dan wel eindelijk verwerven
  • Voor wie als Wessel ten Boom na lezing van een dergelijke tekst ooit besloot theologie te gaan studeren
  • Voor wie het meemaken van theologiebeoefening in het Duits (en het Engels) niet schuwt
  • Voor predikanten die de ontmoeting met collega’s uit Duitstalige landen op prijs stellen

Aantal studiepunten

2.0 ects. Van de 56 studiebelastingsuren bestaan er 20 uit het deelnemen aan de conferentie van 2.5 dag en 36 uit het tevoren lezen van opgegeven literatuur. Uitbreiding van de literatuur in overleg met 0.5 ects behoort tot de mogelijkheden.

Literatuur

K. Barth, ‚Der Christ in der Gesellschaft‘; in 1978 door Rinse Reeling Brouwer ook in het Nederlands uitgegeven:  ‚De christen in de maatschappij‘

K. Barth, ‘Die Kirche und die Kultur‘, een tekst waarin Barth dezelfde thematiek in 1926 op andere wijze herneemt

Achterliggende Bijbelteksten: Barth over de brief aan de Efesiërs en over Romeinen 12-13

Commentaren op de Tambacher rede van F-W Marquardt en van E. Busch

De teksten worden tevoren desgewenst digitaal ter beschikking gesteld

Datum: 1 – 3 april 2019

Op woensdagmiddag 3 april vindt aansluitend een Nederlandstalige middag plaats in het kader van het Karl Barth-jaar. Opnieuw is dan actualisering aan de orde. Spreker is o.a. Tweede Kamerlid Marianne Thieme.

Plaats: Conferentiecentrum De Glind

Kosten per deelnemer: € 230,00