Home/PAO/PAO Cursusaanbod 2018-2019/Geestelijke begeleiding
Cursuscode:
E181902
ECTS:
22
Docenten:
dr. Petra Galama, drs. Lex Boot, drs. Arie Molendijk en drs. Tytsje Hibma, mmv o.a. prof. Inigo Bocken, dr. Anne-Marie Bos en prof. Kees Waaijman
Kosten:
€ 8500,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Practices
Wanneer
Vanaf september 2018
Deadline inschrijving:
11 jun 2018
Aanmelden

Postinitiële 2-jarige deeltijdopleiding Geestelijke Begeleiding

Vernieuwde opleiding Geestelijke Begeleiding aan de PThU

'De te beroepen voorganger is verbindend, enthousiasmerend en vernieuwend.' Zomaar een zinnetje uit een advertentie van een gemeente. Mensen zoeken een inspirerende voorganger. Ze verwachten dat je hen begeleidt op een weg met God, dichter bij de bron, bij een nieuw elan. Maar lukt dat? Waar en hoe vind je zelf ruimte en stilte, aandacht voor waar het werkelijk om gaat? En hoe kun je anderen daarin begeleiden?

De opleiding Geestelijke Begeleiding is gericht op de kennis, vaardigheden en houding, nodig om de ander te begeleiden in zijn of haar relatie met God. De deelnemers oefenen het onderscheidend luisteren en kijken naar de sporen van God in het leven van een mens, bij zichzelf en bij de ander. Daartoe leren zij om professioneel te reflecteren op de eigen spiritualiteit en die van een ander, vanuit de mystagogische dimensie van het ambtswerk.

Deelnemers aan de opleiding volgen colleges rond spiritualiteit en de mystieke traditie aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en nemen in een aantal tweedaagsen deel aan een practicum op Seminarium Hydepark. Voorafgaande ervaring met het ontvangen van geestelijke begeleiding is gewenst. Aansluitend aan de opleiding is er een programma van nascholing en verdieping.

PAO

Colleges                              

Studenten volgen anderhalf jaar lang op woensdagmorgen colleges in Nijmegen, verzorgd door docenten van het Titus Brandsma Instituut, o.a. prof. Inigo Bocken, dr. Anne-Marie Bos en prof. Kees Waaijman. Informatie over de colleges en docenten wordt vermeld op de website www.titusbrandsmainstituut.nl. De voor dit programma relevante collegereeksen zijn:

 • De geestelijke weg
 • Geestelijke begeleiding
 • De gemeenschap als gids
 • Omvorming
 • Onderscheiding
 • Niet-weten als gids

Practicum                          

Naast de colleges zijn er 8 practicum-tweedaagsen op Nieuw Hydepark. Halverwege is er een driedaagse retraite in een klooster en het tweede jaar wordt afgesloten met twee terugkomdagen. Het practicum wordt begeleid door een team van practicumdocenten: dr. Petra Galama, drs. Lex Boot, drs. Arie Molendijk en drs. Tytsje Hibma, allen tevens werkzaam als predikant of geestelijk verzorger.

Begeleiding en stage    

Iedere deelnemer heeft gedurende het eerste jaar 6 gesprekken met een geestelijk begeleider over de eigen geestelijke weg. In het tweede jaar onderneemt men stageactiviteiten op de eigen werkplek en ontvangt daarover 6 gesprekken supervisie. Ter afronding schrijven de deelnemers een procesverslag over hun ervaringen tijdens de opleiding en de inzichten, vaardigheden en attitudes die ze hebben verworven.
Aansluitend aan de opleiding is er een programma van nascholing en verdieping.

Data en locatie

Colleges
De colleges vinden plaats in het Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ Nijmegen.

 • Blok 1: 5, 12, 19, 26 september, 3 en 10 oktober (reservedatum: 17 oktober) 2018
 • Blok 2: 7, 14, 21, 28 november, 5 en 12 december (reservedatum: 19 december) 2018
 • Blok 3: 30 januari, 6, 13, 20, 27 februari en 13 maart (reserve 20 maart) 2019
 • Blok 4: 15, 22, 29 mei, 5, 12 en 19 juni (reserve 26 juni) 2019.
 • Blok 5: 4, 11, 18, 25 september, 2 en 9 oktober (reservedatum: 16 oktober) 2019
 • Blok 6: 6, 13, 20, 27 november, 4 en 11 december (reservedatum: 18 december) 2019


Practicum
De tweedaagsen vinden plaats in Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50, 3941 ZX Doorn

 • 2018: 27/28 september, 8/9 november, 13/14 december
 • 2019: 17/18 januari, 27/29 maart (kloosterretraite), 6/7 juni, 26/27 september, 28/29 november
 • 2020: 16/17 januari

Op 13 maart 2020 en 24 april 2020 vinden de terugkomdagen plaats, in het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk, Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht.

Studielast

De studielast voor de opleiding is gesteld op 620 uur (22 ECTS) in twee jaar. De opleiding is erkend als specialisatie in het kader van de permanente educatie. Deelname aan de opleiding geeft eenmalig vrijstelling voor een PE-cyclus van vijf jaar. De tijdsinvestering bedraagt gemiddeld één á anderhalve dag per week het jaar door.

Kosten

De kosten van het geheel van de opleiding Geestelijke Begeleiding bedragen ca. € 8500.- In het kader van de PE kan een vergoeding van een deel van de studiekosten worden aangevraagd bij de commissie. Dit is maximaal een bedrag van € 1.800. Dat is de anders door de kerk te betalen bijdrage aan de aangestuurde voortgezette nascholing. Meer informatie bij Studiekosten Specialisaties. Ook is er de mogelijkheid om een bijdrage te vragen van diverse fondsen. Informatie daarover staat op de website van de PThU.

Toelatingscriteria en intake

Voor toelating tot de opleiding is een afgeronde opleiding tot predikant, geestelijk verzorger of kerkelijk werker vereist en minstens enkele jaren werkervaring. Ervaring met het ontvangen van geestelijke begeleiding is gewenst.
Op maandag 11 juni 2018 vinden de intakegesprekken plaats. U ontvangt van te voren een brief met een toelichting over de voorbereiding voor en het verloop van het intakegesprek. Na de intake kan de definitieve inschrijving voor de opleiding plaatsvinden.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie over de opleiding Geestelijke Begeleiding kunt u zich wenden tot mevr. drs. Tytsje Hibma, Greate Pierwei 25, 8821 LV Kimswert, thibma@hetnet.nl, 0517-341859. U kunt zich voor de opleiding aanmelden via het aanmeldingsformulier.