Home/PAO/PAO Cursusaanbod 2018-2019/Learning Christianity Worldwide
Cursuscode:
D181918
ECTS:
2
Docenten:
Dr. Henk van den Bosch en dr. Theo Witkamp
Kosten:
€ 210,-
Max aantal deelnemers:
16
Onderzoeksgroep:
Practices
Wanneer
11 t/m 12 oktober 2018
Deadline inschrijving:
31 aug 2018
Aanmelden

Learning Christianity Worldwide 

Eigen interculturele theologische ervaringen vruchtbaar maken

Een cursus voor teruggekeerde uitgezonden medewerkers

Docenten: dr. Henk van den Bosch en dr. Theo Witkamp

Inhoud

Learning Christianity Worldwide is een project van de Protestantse Theologische Universiteit  waarbij de culturele verscheidenheid van geloven in het centrum van de aandacht wordt geplaatst. Velen hebben door enige tijd in het buitenland te verblijven ervaring met de levendige dynamiek die door interculturele communicatie ontstaat, maar zeker zij die als uitgezonden medewerkers van de verschillende zendingsinstanties van de kerken jarenlang in het buitenland gewerkt hebben. Voor de theologen onder hen is deze cursus bedoeld. Wat gebeurt er met de kennis en ervaring die je hebt opgedaan door te werken in het buitenland, nadat je bent teruggekeerd? Is het een episode geweest die je met meer of minder genoegen achter je laat of kunnen die ervaringen nog steeds vruchtbaar zijn voor je eigen denken en werken? En wat zouden ze vandaag kunnen bijdragen aan de Nederlandse kerken en samenleving?

De bedoeling is dus om de opgedane interculturele ervaringen levendig in herinnering te roepen en ze theologisch productief te maken ten behoeve van kerk, samenleving en de theologische wetenschap. Deze eerste tweedaagse moet hiervoor de aanzet geven. Daarom moet hij als begin van een langer proces gezien worden. Wie hieraan mee wil doen zal zich dus geroepen voelen om langere tijd deel uit te gaan maken van deze studiegroep en creatief theologisch werk te verrichten.

We zien in totaal drie tweedaagsen voor ons, telkens met een andere focus: 1. ontwikkelen, 2. uitwerken; 3. presenteren. Deze foci zijn gekozen met het oog op de output. We mikken inderdaad nadrukkelijk op schriftelijk resultaat in de vorm van publicabele artikelen, zowel voor theologische  vaktijdschriften als voor lokale kerkbladen.

De methoden die we gebruiken zijn die van ‘reflectie op ervaringen’, dat wil zeggen dat we een praktisch-theologische insteek kiezen, waarbij de eigen ervaringen op diverse wijzen onderzocht zullen worden. Dit zal verder leiden tot een systematisch-theologische en bijbels-theologische verdieping, tot normatieve evaluaties en praktische conclusies conform de cirkel van de praktische theologie, al naar gelang de vraag die aan de orde is, maar het startpunt is bij de teruggekeerde  medewerkers en hun eigen ervaringen. De vraag is hoe we deze op een goede manier  zo kunnen ontvouwen dat ze vrucht dragen.

Voor de eerste keer wordt als voorbereiding gevraagd om een voor de eigen persoon relevante ervaring (kan een moment zijn, kan een langduriger ervaring zijn) zorgvuldig te beschrijven conform een model dat ter beschikking gesteld zal worden.

Doelstellingen

Na afloop van dit traject

  • Hebben de deelnemers actief deelgenomen aan een theologische studiegroep van teruggekeerde uitgezonden medewerkers;
  • Hebben zij (een van) hun eigen ervaringen theologisch vruchtbaar gemaakt;
  • Deze beschreven in een publicabel artikel;
  • En daarmee een bijdrage geleverd aan het besef dat christenen deel uitmaken van een wereldwijde interculturele gemeenschap

Competenties

De theologische en hermeneutische competenties staan centraal.

Toetsing

Zie onder doelstellingen

Doelgroep

Teruggekeerde uitgezonden medewerkers van diverse zendingsorganisaties die theoloog zijn. We mikken op een groep van maximaal 16 deelnemers, zodat we plenair kunnen werken en in twee subgroepen. We maken geen onderscheid in leeftijd, zij het dat bij een teveel aan aanmeldingen theologen die nog niet met emeritaat zijn voorrang krijgen.

We organiseren deze studiegroep in de vorm van een cursus, zodat men hem, als men dat wil,  als onderdeel  van ‘het studieverlof onder eigen regie’ in het kader van de Permanente Educatie van de predikanten van de PKN kan beschouwen.

Studiepunten

Per tweedaagse 2 ECTS

Literatuur

P.M.