Home/PAO/PAO Cursusaanbod 2018-2019/Advent en kerst: hoe kan ik erover (s)preken?
Cursuscode:
D181915
ECTS:
2
Docenten:
drs. Nico van der Voet (CHE), dr. Edward van ’t Slot (PThU)
Kosten:
€ 580,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Practices
Wanneer
26 t/m 27 november 2018
Deadline inschrijving:
12 okt 2018
Aanmelden

Advent en kerst: hoe kan ik erover (s)preken?

Hermeneutiek en praktijk

 

Docenten: drs. Nico van der Voet (CHE) en dr. Edward  van ’t Slot (PThU)

 

Inhoud

Wij kunnen advent en kerst vieren. We kunnen theologisch op de boodschap ervan reflecteren. Hoe gieten we dat echter in het vat van een verhaal of een preek? Hoe doen we dat zo dat onze hoorders ‘verlicht’ worden? Als dat zou lukken in de donkerste maand van het jaar…!

In deze cursus proberen we een dubbele slag te maken: die van de theologie (bijvoorbeeld vanuit de eerdere studiedagen) naar de preek (hermeneutiek en homiletische verantwoording), en van een eenmaal gehouden preek via feedback naar een groei of een verbetering bij een volgende preek. Groei is immers altijd mogelijk.

 

Doelstelling

Na afloop van deze cursus

  • Heeft u de methodische stappen van de theologie naar de preek gezamenlijk en zorgvuldig gezet;
  • Is uw kennis en inzicht over een goede aanpak opgefrist en  gegroeid;
  • Heeft u geoefend met het houden van uw preek en/of verhaal en daarop feedback ontvangen;
  • Heeft u zin in de advents- en kersttijd.

 

Competenties

Homiletische en hermeneutische bekwaamheid

 

Voorbereiding en toetsing

Deelnemers schrijven voorafgaand aan de cursus een korte homiletische verantwoording (400-750 woorden) waarin zij een bondig antwoord formuleren op de volgende vragen:

- Wat heb ik meegenomen van de eerde studiedagen van het cluster? (Voor wie daar niet bij was: welke betekenis heeft de incarnatie voor mij?)

- Wat zou ik daarvan willen doorgeven in mijn homiletische praktijk?

- Welk(e) retorische model(len) past/passen daar m.i. het beste bij? (Zie De Leede/Stark, H.4)

 

Ook bereiden deelnemers van tevoren een eigen bijbelvertelling voor, voor kinderen van 4-12 jaar, plus een advents/kerstpreek, beide om ter plekke te houden (filmopnames van vertelling en/of preek meenemen mag ook); plus een preek waaraan nog geschaafd kan worden. Thema is uiteraard steeds: advent/kerst.

 

Na afloop van de cursus schrijft elke deelnemer een verslag van 1000 woorden over wat men in deze cursus geleerd heeft en waaruit dat blijkt.

Voor wie deze cursus als onderdeel van het hele cluster volgt geldt mogelijk een iets andere vorm van toetsing. Zie ook: Toetsing in een cluster.

 

Doelgroep

Predikanten en kerkelijk werkers die zich voorbereiden op advent en kerst

 

Studiepunten: 2 ECTS

 

Literatuur

Bert de Leede & Ciska Stark, Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk, Zoetermeer: Boekencentrum, 2017, hoofdstuk 4

Evt. andere teksten ter voorbereiding worden de deelnemers van tevoren ter hand gesteld

Deze cursus is onderdeel van het cluster Bronnen en methoden

De andere 2 cursussen zijn:

29 t/m 30 oktober 2018 - Heilsteksten uit Jesaja 40-55

12 t/m 13 november 2018 - Doordenken over advent en kerst: welk heil vandaag? De theologische betekenis van de incarnatie