Home/PAO/PAO Cursusaanbod 2018-2019/Doordenken over advent en kerst: welk heil vandaag?
Cursuscode:
D181914
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. H.S. Benjamins
Kosten:
€ 580,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Beliefs
Wanneer
12 t/m 13 november 2018
Deadline inschrijving:
28 sep 2018
Aanmelden

Doordenken over advent en kerst: welk heil vandaag?

De theologische betekenis van de incarnatie

 

Docent: prof. dr. Rick Benjamins

 

Inhoud

 

In deze cursus gaan we in gesprek met een aantal verschillende teksten uit de traditie die spreken over de incarnatie en het heil dat daarmee gegeven is. We zijn nieuwsgierig naar de manieren waarop incarnatie is verstaan. Dat zijn er inderdaad meer geweest. We kunnen zelfs spreken over een waaier van interpretaties. We inventariseren deze interpretaties niet alleen, maar vragen ons ook steeds af wat daarvan voor ons nog zeggingskracht heeft en bruikbaar is.

 

We richten ons in eerste instantie op Athanasius, De incarnatione verbi en Anselmus, Cur Deus homo. Dat zijn twee klassiekers uit oost en west, met duidelijke accentverschillen. Ze hebben de theologische grondlijnen verregaand bepaald. Vervolgens lezen we preken van Bernard van Clairvaux, Meister Eckhart en Johannes Tauler. Dat is een heel ander genre, met onderlinge verschillen, maar steeds met een mystieke inslag, waarin vooral de komst van God in de mensenziel wordt gethematiseerd. Tenslotte bezien we de theologie  van Gerardus van der Leeuw en de filosofie van Richard Kearney. Bij van der Leeuw heeft de incarnatie vooral uitstraling in de cultuur: God is in deze wereld ingegaan, dus kan deze wereld ons tot gemeenschap met God brengen. Bij Kearney ligt het accent op de verwerkelijking van God door mensen, in wederzijdse gastvrijheid.

 

Onze vraag is steeds, hoe wij ons tot de geboden interpretatie van de incarnatie verhouden en in hoeverre die voor ons vruchtbaar kan zijn.

 

Doelgroep

 

Predikanten en kerkelijk werkers die zich voorbereiden op advent en kerst .

 

Literatuur

 

Een reader met teksten wordt ter beschikking gesteld.

 

Toetsing

De deelnemers schrijven een verslag (1000-1500 woorden) waarin ze aangeven welke duidingen op welke manier voor hen vruchtbaar zijn.

Voor wie deze cursus als onderdeel van het hele cluster volgt geldt mogelijk een iets andere vorm van toetsing. Zie ook: Toetsing in een cluster.

Competenties

Disciplinaire en hermeneutische bekwaamheid

Deze cursus is onderdeel van het cluster Bronnen en methoden

De andere 2 cursussen zijn:

29 t/m 30 oktober 2018 - Heilsteksten uit Jesaja 40-55

26 t/m 27 november 2018 - Advent en kerst: hoe kan ik erover (s)preken?