Home/PAO/PAO1718/Barth-Tagung: Bonhoeffers theologischer Weg als Herausforderung an Karl Barth
Cursuscode:
E-PAO-1718-24B
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. R.H. Reeling Brouwer, Prof. Dr. E. van ‘t Slot
Kosten:
€ 235,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Beliefs
Wanneer
5 t/m 7 maart 2018
Deadline inschrijving:
13 feb 2018
Aanmelden

Barth-Tagung: Bonhoeffers theologischer Weg als Herausforderung an Karl Barth

Docenten: Prof. dr. R.H. Reeling Brouwer; Prof. Dr. E. van ‘t Slot (cursusleiding). Sprekers uit binnen- en buitenland: Dr. Edward van ’t Slot (PThU), Dr. Philip Ziegler (Aberdeen), dr. Bernd Wannenwetsch (Lörrach) en Hanna Rijken (promovenda PThU)

Beschrijving

Karl Barth was bijna een generatie ouder dan Dietrich Bonhoeffer, werd zijn leraar en ook strijdmakker, en overleefde de leerling die hem in de praktijk van de navolging overtreffen zou met vele jaren. De naoorlogse uitingen van Barth over Bonhoeffer gaan heen en weer tussen opperste bewondering en groot onbegrip. In de latere banden van de  Kirchliche Dogmatik voert Barth een meer of minder stilzwijgend, diepgaand en eigenzinnig gesprek met Bonhoeffer over de drie thema’s kerk, discipelschap en ethiek. Deze gezichtspunten staan ook centraal in de lezingen en de werkgroepen. Daarbij blijft het niet bij een historische reconstructie, maar wordt ook een poging gedaan lijnen door te trekken naar onze tijd. Gezien Bonhoeffers grote aandacht voor het communauteitsleven is het gepast dat er naast de ochtend- en avondgebeden ook aandacht is voor de Anglicaanse ‘Evensongs’.

Doelstelling

(Hernieuwde) kennisname klassieke theologische teksten in hun onderling dialogisch verband en het betrekken van deze teksten op debatten die in het heden gaande zijn

Competenties

Hermeneutische competentie, academische competentie, disciplinaire competentie (Beliefs)

Toetsing

Aantoonbare bestudering van de opgegeven leesteksten; actieve en adequate deelname aan het werk van een van de Arbeitsgruppen

Doelgroep

  • Voor wie kennis van de theologie-en van Karl Barth en van Dietrich Bonhoeffer wil opfrissen dan wel eindelijk verwerven
  • Voor wie het meemaken van theologiebeoefening in het Duits (en het Engels) niet schuwt
  • Voor predikanten die de ontmoeting met collega’s uit Duitstalige landen op prijs stellen

Aantal studiepunten

2.0 ects. Van de 56 studiebelastingsuren bestaan er 20 uit het deelnemen aan de conferentie van 2.5 dag en 36 uit het tevoren lezen van opgegeven literatuur.

Literatuur

Fragmenten uit:  K. Barth, Die Kirchliche Dogmatik III24 § 52.1 (Das Problem der speziellen Ethik), IV.2 § 66.3 (Der Ruf in die Nachfolge) en § 67.2 (Das Wachstum der Gemeinde)

Fragmenten uit: D. Bonhoeffer, Ethik (Theologisches Gutachten: Kirche und Staat), Nachfolge en Communio Sanctorum

De teksten worden tevoren desgewenst digitaal ter beschikking gesteld.

Datum en locatie

Datum: 5 – 7 maart 2018

Plaats: Conferentiecentrum De Glind

Kosten per deelnemer: ongeveer E 235,00

Kijk voor meer informatie in de folder.