Home/Postacademisch onderwijs/PAO1718/Geestelijke begeleiding
Cursuscode:
E-PAO-1718-23BSP
ECTS:
30
Docenten:
Drs. Arie Molendijk, drs. Lex Boot en drs. Tytsje Hibma, mmv o.a. prof. Inigo Bocken, dr. Anne-Marie Bos en prof. Kees Waaijman
Kosten:
€ 10000,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Alle
Wanneer
CURSUSINSCHRIJVING NIET MOGELIJK
Deadline inschrijving:
1 jun 2017
Aanmelden

Driejarige Opleiding Geestelijke Begeleiding

In september 2017 gaat er weer een nieuwe lichting van de driejarige opleiding Geestelijke begeleiding voor predikanten en kerkelijk werkers van start. De opleiding is gericht op het verwerven van kennis, vaardigheden en attitude met betrekking tot het begeleiden van de ander in zijn of haar relatie met God. De pastor oefent het onderscheidend luisteren en kijken naar de sporen van God in het leven van een mens en leert om professioneel te reflecteren op eigen spiritualiteit en die van een ander, vanuit de mystagogische dimensie van het ambtswerk.

Studenten volgen twee jaar lang op woensdagmorgen colleges in Nijmegen, verzorgd door docenten van het Titus Brandsma Instituut, o.a. prof. Inigo Bocken, dr. Anne-Marie Bos en prof. Kees Waaijman. Informatie over de colleges en docenten wordt vermeld op de website www.titusbrandsmainstituut.nl bij 'School voor spiritualiteit' in de rubriek 'Onderwijs'.

Daarnaast zijn er in het eerste en het tweede jaar 5 blokjes van twee dagen practicumcolleges op Nieuw Hydepark. Het eerste en het tweede jaar worden beide afgesloten met een driedaagse retraite in een klooster. De practicumcolleges worden begeleid door een team van practicumdocenten: drs. Arie Molendijk, drs. Lex Boot en drs. Tytsje Hibma, allen tevens werkzaam als predikant in de Protestantse Kerk.

Het derde jaar is o.a. voor supervisie, verdieping en het schrijven van een scriptie.

Aan de deelname gaat een intakegesprek vooraf (vrijdag 9 juni 2017).

Het aantal studiepunten is gesteld op 30 ECTS in drie jaar. De opleiding is erkend als specialisatie in het kader van de permanente educatie. Deelname aan de opleiding geeft eenmalig vrijstelling voor een PE-cyclus van vijf jaar. De exacte kosten zijn nog niet bekend, maar zullen rond de € 10.000.- bedragen.

In het kader van de PE kan een vergoeding van een deel van de studiekosten worden aangevraagd bij de commissie. Dit is maximaal een bedrag van € 1.700 > meer informatie Ook is er de mogelijkheid om een bijdrage te vragen van diverse fondsen > meer informatie

Naast de woensdagochtend die vanaf september voor de opleiding moeten worden vrijgehouden, melden we hier vast de data die gepland staan voor de tweedaagsen van het eerste jaar: 7/8 september 2017, 5/6 oktober 2017, 14/15 december 2017, 18/19 januari 2018 en 22/23 maart 2018. Het eerste jaar wordt afgesloten met een driedaagse op 23-25 mei (data onder voorbehoud) in een klooster

Op vrijdagmiddag 31 maart 2017 is er een voorlichtingsbijeenkomst voor de Opleiding Geestelijke Begeleiding, van 13.30-15.30 uur op de PThU, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

Voor aanmelding voor de voorlichtingsmiddag en voor meer informatie over de opleiding kunt u zich wenden tot mevr. drs. Tytsje Hibma, Greate Pierwei 25, 8821 LV Kimswert, tel. 0517 341859, thibma@hetnet.nl.