Home/PAO 2019-2020/PAO1718/Preken als kerkelijk spreken?
Cursuscode:
D-PAO-1718-25P
ECTS:
2
Docenten:
Dr. T.T.J. Pleizier, prof. dr. E. van 't Slot
Kosten:
€ 575,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Practices
Wanneer
16 en 17 april 2018
Deadline inschrijving:
16 mrt 2018
Aanmelden

Preken als kerkelijk spreken? Homiletiek & Ecclesiologie

Leergang in drie modules

Docenten: dr. T.T.J. Pleizier en prof. dr. E. van ’t Slot

Beschrijving

Preken is een voortdurende en dynamische uitdaging voor iedere predikant en voor vele geestelijk verzorgers. Daarom biedt de PThU ook een dynamische PE-cursus aan met het oog op voortgaande homiletische vorming. We bewegen ons daarbij op het snijvlak van kerk-zijn en prediking: preken als een vorm van kerkelijk spreken. Kerkelijk spreken vatten we breed op. Op de achtergrond resoneren de volgende vragen: Op welke manier dragen preken en overdenkingen bij aan christelijke gemeenschapsvorming? Hoe representeren onze preken en overwegingen de christelijke traditie en welke rol speelt de setting (kerkelijke gemeente, zorginstelling, pioniersplek, militairen op missie) van spreken?

In drie modules verkennen we de prediking zoals die plaatsvindt in een aantal grensgebieden: preken als een contextueel en publiek spreken van de kerk (module 1, 2017-18); preken in oude en nieuwe kerkvormen (module 2, 2018-2019) en preken als uitdrukking van gemeenschappelijk geloof (module 3, 2019-2020).

De modules, van elk 2 punt, sluiten aan op extern aanbod, zoals het aanbod van Areopagus (IZB), of op bijvoorbeeld persoonlijke (homiletische) coaching. De modules zijn ook onafhankelijk van elkaar te volgen.

2017-2018: Preken als contextueel en publiek spreken van de kerk

Spreken preken alleen tot gelovigen? Enerzijds is er in de preektraditie het besef dat in de horende gemeenschap de lijn tussen geloof en ongeloof niet eenduidig getrokken kan worden. Anderzijds ligt diep in de protestantse preekopvatting de idee verborgen dat preken ook een vorm van publiek spreken is. Hoe klinkt in onze preken de context van de 21e eeuw mee, en (hoe) kan dat meer, minder of anders? Hoe is ons preken een vorm van publiek kerkelijk spreken en wat betekent dat voor hoe hoorders in preken worden aangesproken?

Deze module kan bijvoorbeeld verbonden worden met de Areopagus tracks Vormgeving / Onze huidige context.

Informatie over de andere twee modules vindt u hier.

Cyclisch programma

Elke anderhalf jaar bieden we een module aan, zodat in 5 jaar tijd de hele cyclus is doorlopen. In de tijd tussen twee cursussen kan gekozen worden voor aanvullende homiletische vorming uit het aanbod van Areopagus of bijvoorbeeld voor persoonlijke coaching.

Doelstelling

Na afloop van de leergang zijn de deelnemers in staat om:

  • een eigen positie te formuleren over hun preken als stem van de kerk in de 21e eeuw (module 1,2 en 3)
  • in hun preken dit bewustzijn van context  doelgerichter in te zetten (module 1)
  • het eigene van hun eigen context van werken in beeld te brengen en toe te passen in hun eigen praktijk van spreken (in met name liturgische vieringen) (module 2)
  • te articuleren hoe de preek als 'nieuw woord' en 'contextueel woord' een uitdrukking is van en bijdraagt aan het gemeenschappelijke geloof, hun eigen preken in dit licht te analyseren en theologisch te verantwoorden (module 3)

Competenties

Naast de homiletische bekwaamheid versterkt deze leergang de hermeneutische, verbindende, representatieve en missionaire bekwaamheden.

Toetsing

Elke module wordt afgerond met een reflectieverslag.

Studiepunten 2 ECTS

Literatuur

  • Bevans, Stephen B. “Models of Contextual Theology.” Missiology, vol. 13, no. 2, Apr. 1985, pp. 185–202.
  • Deeg, Alexander. “Preaching in times of the European ‘Refugee Crisis’. A Symposium in Leipzig October 2016.” International Journal of Homiletics, vol. 2, July 2017. ul.qucosa.de, http://ul.qucosa.de/landing-page/?tx_dlf[id]=http%3A%2F%2Fubl.qucosa.de%2Fapi%2Fqucosa%253A15906%2Fmets.
  • Niebuhr, H. Richard. “The Enduring Problem.” Christ and Culture, Expanded edition, Fiftieth anniversary., HarperSanFrancisco, 2001, pp. 1–44.
  • Ringgaard Lorensen, Marlene, et al. “Preaching in times of the European ‘Refugee Crisis’. Scandinavian Perspectives.” International Journal of Homiletics, vol. 2, July 2017. ul.qucosa.de, http://ul.qucosa.de/landing-page/?tx_dlf[id]=http%3A%2F%2Fubl.qucosa.de%2Fapi%2Fqucosa%253A15905%2Fmets.
  • Atten, C. van. “Bonhoeffer En de Missionaire Roeping van de Kerk: Een Verkenning.” Theologia Reformata, vol. 58, no. 2, 2015, pp. 133–46.
  • De Leede, Bert, and Ciska Stark. Ontvouwen. Protestantse Prediking in de Praktijk. Boekencentrum, 2017Integraal programma

Wie zich gedurende een hele PE-periode (5 jaar) homiletisch wil verdiepen, kan met het externe aanbod en de persoonlijke coaching kiezen voor een integraal programma. Hiervoor wordt bij aanvang van de cursus een intakegesprek aangevraagd met de cursusleiders.