Home/PAO 2019-2020/PAO1718/De pastor als ethicus
Cursuscode:
D-PAO-1718-18B
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. T.A. Boer
Kosten:
€ 575,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Beliefs
Wanneer
9 en 10 april 2018
Deadline inschrijving:
23 feb 2018
Aanmelden

De pastor als ethicus

Omgaan met morele keuzen in de beroepspraktijk

Docent(en): dr. Theo Boer

Beschrijving

De predikant heeft in het pastoraat op twee manieren met ethiek te maken. De ethiek van het pastoraat betreft keuzen van de pastor: hoe gaat zij of hij om met macht, met schaarse tijd, met te hoog gestelde of met tegengestelde verwachtingen, met pijnlijke of gevoelige informatie, met pluraliteit in de gemeente, met persoonlijke vriendschappen? Ethiek in het pastoraat gaat over de pastorant die behoefte kan hebben aan morele coaching. Voorbeelden zijn echtscheiding, keuzen rondom prenataal onderzoek met de mogelijkheid van zwangerschapsafbreking, keuzen rondom het levenseinde, rond burgerlijke ongehoorzaamheid. In deze tweedaagse cursus richten we ons op beide niveaus van morele reflectie. Er wordt een methode aangereikt voor het omgaan met morele vragen. We gaan in op de rol van de Bijbel in de omgang met ethische vraagstukken. Op beide dagen gaan we exemplarisch dieper in op concrete vraagstukken. Op dag één gaat  het over omgaan met geheimen; op dag twee over beslissingen om niet te behandelen en over het gebruiken van prenataal onderzoek.

Doelstelling

De deelnemers hebben kennisgenomen van het stappenplan ethiek. Ze krijgen handvatten aangereikt voor het leidinggeven aan het morele gesprek in de plurale gemeente. Ze hebben verbindingen gelegd tussen hedendaagse ethische vragen en bronnen uit Schrift en traditie. Ze hebben deze kennis toegepast op het terrein van enkele concrete vragen. En ze hebben zicht gekregen op de wijze waarop zij kunnen omgaan met ethische vragen die het eigen functioneren als pastor betreffen

Competenties

In deze PE-cursus wordt gewerkt aan de volgende competenties: pastorale competentie, hermeneutische competentie, ethische competentie.

Toetsing

De deelnemers schrijven een case-study van maximaal 3000 woorden over een concreet ethisch vraagstuk ‘in het pastoraat’ of ‘van het pastoraat’. Dit paper maakt gebruik van de cursusliteratuur plus tenminste één anderen wetenschappelijke tekst.

Doelgroep

Gemeentepredikanten met een interesse voor ethiek en/ of met een behoefte om beter om te kunnen gaan met complexe ethische vraagstukken in een plurale gemeente.

Aantal studiepunten (ECTS): 2

Literatuur

Artikelen van Verweij (stappenplan), Meijers (geheimhouding), Boer (pluraliteit), Gustafson (christelijke ethiek). In totaal 140 pp.