Home/PAO 2019-2020/PAO1718/De radicale Bonhoeffer (cluster Bronteksten in beweging)
Cursuscode:
D-PAO-1718-16B
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. F. de Lange
Kosten:
€ 575,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Beliefs
Wanneer
7 en 8 juni 2018
Deadline inschrijving:
6 apr 2018
Aanmelden

De radicale Bonhoeffer

Het ‘religieloze christendom’ van Peter Rollins

Docent: prof. dr. Frits de Lange

Beschrijving

In de jaren ‘60 en ’70 van de vorige eeuw waren Bonhoeffer’s brieven uit de gevangenis de inspiratiebron van radicale bewegingen als de zgn. God is dood-, de secularisatie-,  en de bevrijdingstheologie. Een vorm van ‘creative misuse’ (Martin Marty) kan men achteraf zeggen. Als reactie werd daarna het beeld van een orthodoxe en evangelische Bonhoeffer populair.

Toch bleven zijn gedachten over een ‘mondige wereld’ en een ‘religieloos christendom’ intrigeren. Peter Rollins (geb. 1973), een jonge, provocerende inspirator van de emerging churches beweging, herontdekte de radicale Bonhoeffer. Zijn post-seculiere Christendom laat zich het beste kenmerken als een niet-religieuze theologia crucis. Als stichter van de groep Ikon in Belfast ontwierp Rollins creatieve liturgische praktijken om hieraan vorm te geven. Hij is ook actief als performer in de social media.

We besteden aandacht aan de invloed van, en het verband tussen, de theologie van de late Bonhoeffer in Verzet en Overgave en het werk van Rollins.  Met name zijn boek Insurrection (2011) staat centraal. De hoofdstukken dragen titels als: To Believe is Human; to Doubt, Divine; When God Became an Atheist;  Getting Rid of the Need to Believe; Domesticating Christ’s Cry; From the Religious Sacrifice to the Sacrifice of Religion; Losing the God of Religion. 

Is Peter Rollins alleen een provocateur? Of is hij, zoals zijn vriend John D. Caputo hem omschreef ‘een nieuwe Bonhoeffer voor de 21e eeuw’?

Doelstelling

Aan het einde van de cursus hebben de deelnemers

  • inzicht in de boeiende receptiegeschiedenis van Verzet en Overgave, als moderne theologische klassieker;
  • begrip voor de radicaliteit van Bonhoeffer’s laatste theologische inzichten;
  • kennis van de manier waarop Peter Rollins, als lid van een jonge generatie post-seculiere lezers, daar in theorie en (buiten)kerkelijke praktijk handen en voeten aan geeft.

Competenties

Hermeneutische, academische,  beroepsgerelateerde (vieren en leren) competenties.

Toetsing

U schrijft een kort essay (1500 woorden) over de vraag of en zo ja hoe Rollins’ theologie voor uw praktijk relevant kan zijn.

Voor wie deze cursus als onderdeel van het hele cluster ‘Bronteksten in beweging’  volgt geldt mogelijk een iets andere vorm van toetsing. Zie ook: Toetsing in een cluster.

Doelgroep

Predikanten die geïnteresseerd zijn in post-seculiere theologie.

Aantal studiepunten: 2 ECTS (Beliefs)

Literatuur

  • Dietrich Bonhoeffer, Verzet en overgave. Herziene en uitgebreide druk, Ten Have 2007.
  • Peter Rollins, Insurrection. To Believe is Human; to Doubt, Divine, Hodder & Stoughton 2011.
  • Aanbevolen: Martin E. Marty, Dietrich Bonhoeffer’s Letters and Papers from Prison. A Biography, Princeton University Press 2011.

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster Bronteksten in beweging. De andere twee cursussen zijn:

Omgaan met de wonderverhalen van het Nieuwe Testament (24 en 25 mei 2018)

Ich und Du in de actuele context (21 en 22 juni 2018)

U kunt u aanmelden voor het gehele cluster, of voor één of twee losse cursussen uit het cluster. Deelnemers die het gehele cluster volgen hebben voorrang bij inschrijving.