Home/PAO 2019-2020/PAO1718/Omgaan met de wonderverhalen van het NT (cluster Bronteksten in beweging)
Cursuscode:
D-PAO-1718-15S
ECTS:
2
Docenten:
Dr. J.L.H. Krans, dr. L.T. Witkamp
Kosten:
€ 575,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Sources
Wanneer
24 en 25 mei 2018
Deadline inschrijving:
6 apr 2018
Aanmelden

Omgaan met de wonderverhalen van het Nieuwe Testament

Docenten: dr. Jan Krans en dr. Theo Witkamp, m.m.v. prof. dr. Annette Merz

Beschrijving

De studie naar wonderverhalen in het Nieuwe Testament is in beweging. Er zijn nieuwe ontwikkelingen op het gebied van historische en hermeneutische benaderingen. Deze zijn enerzijds inhoudelijk boeiend en anderzijds voor de praktijk van kansel, leerhuis en liturgie direct van belang. De cursus biedt een overzicht van een aantal oudere invalshoeken, bijvoorbeeld die van het rationalisme, maar concentreert zich op nieuwere benaderingen, zoals de narratieve en interculturele. De vraag wat wonderverhalen voor onszelf betekenen stellen we eveneens aan de orde, onder andere door middel van bibliodrama, zodat we niet boven en buiten het verhaal blijven staan.

Doelstelling

Na deze cursus

  • heeft de deelnemer een goed inzicht in verschillende manieren om nieuwtestamentische wonderverhalen te benaderen,
  • een toegenomen vaardigheid in het zelfstandig bestuderen van zulke wonderverhalen,
  • is z/hij beter in staat om de inzichten te hanteren in preken en leerhuizen.

Competenties

Exegetische en hermeneutische bekwaamheden

Toetsing

De deelnemers schrijven een verwerking die relevant is met het oog op hun eigen ontwikkeling of hun werksituatie (essay, artikel, leerprocesverslag, catecheseplan); zij ontvangen van twee andere cursisten feedback hierop; ze verwerken deze feedback in hun stuk en zenden het daarna aan de docenten.

Voor wie deze cursus als onderdeel van het hele cluster ‘theologisch leiding geven’ volgt geldt mogelijk een iets andere vorm van toetsing. Zie ook: Toetsing in een cluster.

Doelgroep

Predikanten of kerkelijk werkers

Aantal studiepunten (ECTS): 2 ECTS

Literatuur (specificatie volgt later)

Stefan Alkier en Annette Weissenrieder (eds.), Miracles Revisited. New Testament Miracle Stories and their Concepts of Reality (SBIR 2; Berlin: De Gruyter, 2013).

Edwin K. Broadhead, Teaching with Authority. Miracles and Christology in the Gospel of Mark (JSNTSup 74; Sheffield; Sheffield Academic Press, 1992).

Bernd Kollmann en Ruben Zimmermann (eds.), Hermeneutik der frühchristlichen Wundererzählungen. Geschichtliche, literarische und rezeptionsorientierte Perspektiven (WUNT 339; Tübingen: Mohr Siebeck, 2014).

Michael Labahn, Jesus als Lebensspender. Untersuchungen zu einer Geschichte der johanneischen Tradition anhand ihrer Wundergeschichten (BZNW 98; Berlin: De Gruyter, 1999).

John P. Meier, A Marginal Jew. Rethinking the Historical Jesus. Vol. 2: Mentor, Message, and Miracles (New York: Doubleday, 1994).

Gerd Theissen, Urchristliche Wundergeschichten. Ein Beitrag zur formgeschichtlichen Erforschung der synoptischen Evangelien (SNT 8; Gütersloh: Mohn, 1974; 51987).

Ruben Zimmermann (ed.), Die Wunder Jesu. Kompendium der frühchristlichen Wundererzählungen 1 (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2013).