Home/PAO 2019-2020/PAO1718/Geloof in de publieke ruimte (cluster Kerk, cultuur en samenleving)
Cursuscode:
D-PAO-1718-11B
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. R.H. Reeling Brouwer en dr. G.J. van Klinken
Kosten:
€ 575,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Beliefs
Wanneer
22 en 23 mei 2018
Deadline inschrijving:
6 apr 2018
Aanmelden

Geloof in de publieke ruimte

Rowan Williams over christelijk denken en handelen in de moderne samenleving

Docent(en): Dr. Gert van Klinken en prof. dr. Rinse Reeling Brouwer

Beschrijving

Hoe valt het christelijk geloof te communiceren in een democratische samenleving, waar christenen inmiddels een minderheid zijn en waar theologie zich verhoudt tot een seculiere meerderheid? Een uitdagend antwoord op die vraag wordt gegeven door Rowan Williams, tussen 2002 en 2012 aartsbisschop van Canterbury en q.q. lid van het Britse Hogerhuis. Hij meent dat religie fundamentele dingen te zeggen heeft. Het beperken van het christendom tot de privésfeer is dan ook geen optie. We kunnen sporen van God ontdekken in de schepping en de maatschappij.

Vanuit dit uitgangspunt levert de theologie een bijdrage aan actuele debatten over de kwaliteit van de samenleving.

Rowan Williams’ werk laat een zeer ruime persoon en theoloog zien. Anglikaanse en Oosters-orthodoxe tradities weet hij op vernieuwende wijze met elkaar te verbinden. Hij schrijft net zo gemakkelijk over mystiek en bidden als over ethiek, Arius of Dostojevski. Hij is intelligent, subtiel en gevoelig en daarbij op de zaak zelf gericht. Het werk Faith in the public square (2012), dat we in deze cursus bestuderen, is één van de weinige van zijn boeken die in het Nederlands vertaald zijn.  

Doelstelling en programma

De groep maakt grondig kennis met Williams’ boek Geloof in de Publieke ruimte (2012, vertaald door Stephan van Erp en Huub Stegeman), over een herkenbare christelijke boodschap in een geseculariseerde maatschappij. 
Tijdens de eerste van de twee contactdagen verzorgt Van Klinken een inleiding in de biografie van Rowan Williams en maakt Reeling Brouwer enkele opmerkingen over de delen 1 (secularisme), 2 (liberalisme, pluraliteit en de wet) en 6 (religieuze diversiteit). Op de tweede contactdag houdt Reeling Brouwer een inleiding over Rowan Williams als systematisch theoloog en maakt Van Klinken enkele opmerkingen bij de onderdelen 3 (ecologie, natuurwetenschappen), 4 (economie) en 5 (gerechtigheid, het strafrecht, ouderen ‘big society’ of de participatiemaatschappij). De groep splitst zich op langs dezelfde lijnen (systematische groep: 1, 3, 6, Reeling Brouwer of historische groep: 3, 4, 5, van Klinken). Bepalend voor de indeling is de individuele onderwerpkeuze met betrekking tot het paper. Daarbij kunnen persoonlijke interesse en/of de plaatselijke keuze bepalend zijn. Na lunchtijd is er ruimte voor een korte wandeling waarbij met een blik als van Rowan Williams kijken naar de omgang met landschap, ecologie en milieu.”

Competenties

Hermeneutische en disciplinaire (systematische theologie, met voor de Engelse achtergrond van Williams enige kerkgeschiedenis).

Toetsing

Iedere deelnemer schrijft een paper. Hoe kan het christelijk geloof naar buiten treden in de samenleving? Met het oog op die vraag worden Williams’ voorstellen besproken, en toegelicht aan de hand van een gekozen deelthema uit het boek. Daarbij kan verwezen worden naar paralellen in Nederland. Het geheel wordt afgesloten met een evaluatie van de mogelijkheden – en eventueel ook de beperkingen – van Williams’ gedachten over het geloof in de publieke ruimte. 

Voor wie deze cursus als onderdeel van het hele cluster ‘Kerk, cultuur en samenleving’ volgt geldt mogelijk een iets andere vorm van toetsing. Zie ook: Toetsing in clusters.

Doelgroep

Voor ieder die zich interesseert in de verhouding van christendom en de moderne seculiere samenleving.
Voor predikanten die zich verdiepen in de identiteit van Europa, en die van daaruit geïnteresseerd zijn in thema’s als mensenrechten, duurzaamheid, economie, het al dan niet strafbaar stellen van godslastering, spiritualiteit, de zorgzame samenleving en de participatiemaatschappij.

Aantal ECTS-punten: 2

Literatuur  

Rowan Williams, Geloof in de publieke ruimte. Skandalon, Vught 2013, 416 pp.

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster Kerk, cultuur en samenleving. De andere twee cursussen zijn:

U kunt u aanmelden voor het gehele cluster, of voor één of twee losse cursussen uit het cluster. Deelnemers die het gehele cluster volgen hebben voorrang bij inschrijving.