Home/PAO/PAO1718/Cluster Kerk, cultuur en samenleving
Cursuscode:
D-PAO-1718-10BP
ECTS:
6
Docenten:
Prof. dr. R.H. Reeling Brouwer, dr. G.J. van Klinken, prof. dr. B. van den Toren, dr. H.M. van den Bosch, prof. dr. H.P. de Roest
Kosten:
€ 1725,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Beliefs, Practices
Wanneer
22 en 23 mei, 5 en 6, 19 en 20 juni 2018
Deadline inschrijving:
6 apr 2018
Aanmelden

Cluster Kerk, cultuur en samenleving

Onder een cluster verstaan we drie thematisch verwante cursussen die zo gepland staan dat u vijf weken achter elkaar verlof op kunt nemen om deze te volgen. U kunt zo in één keer de 6 studiepunten van het aangestuurde deel van de PE verwerven.

Het cluster Kerk, cultuur en samenleving bevat de volgende drie cursussen:

Onder de titel ‘Kerk, cultuur en samenleving’ bieden wij drie cursussen aan die elk een aspect van deze dynamische drieslag onderzoeken. We noemen hem dynamisch, want elk van deze drie woorden staat voor een werkelijkheid die sterk in beweging is en geen van de polen is los van de ander te bestuderen. Dat de kerk in beweging is geeft alleen al de term ‘pionieren’ aan. Er zijn inmiddels aardig wat officieel zo genoemde pioniers in de kerk bezig, maar is er eigenlijk wel een predikant die zich niet vaak zo voelt? Daarom is er een cursus onder deze naam.

Een kerk in beweging weerspiegelt een cultuur die in beweging is. Een voor ons belangrijk kenmerk daarvan is de manier waarop mensen de aanwezigheid of, vaker, de áfwezigheid van God ervaren. God zelf lijkt aan erosie onderhevig. Toch wordt dit niet overal in de wereld zo gevoeld. Elders kan het voorkomen dat juist de evidente áánwezigheid van God sterk beleefd wordt. In de cursus ‘God in het dagelijks leven’ wordt de vraag centraal gesteld naar de ervaring van God. De vraag wordt geconcretiseerd op het gebied van gezondheid, ziekte en genezing. Hierbij wordt de inbreng van de charismatische beweging verdisconteerd.

De derde pool, die van de samenleving, komt naar voren in de cursus ‘Geloof in de publieke ruimte’. Als gesprekspartner is gekozen voor de bekende Anglicaanse theoloog Rowan Williams, die in zijn boek Faith in the Public Square (2012) scherpzinnig betoogt dat ook in een seculiere samenleving religie fundamentele dingen te zeggen heeft over en ten behoeve van de publieke zaak. Na het volgen van deze drie cursussen bent u elastischer geworden in uw denken, terwijl u tegelijkertijd scherper ziet waar de clou zit.

U kunt u aanmelden voor het gehele cluster, of voor één of twee losse cursussen uit het cluster. Deelnemers die het gehele cluster volgen hebben voorrang bij inschrijving.