Home/PAO 2019-2020/PAO1718/Mystiek en bevinding - In gesprek met K.H. Miskotte
Cursuscode:
D-PAO-1718-09B
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. R.H. Reeling Brouwer
Kosten:
€ 575,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Beliefs
Wanneer
14 en 15 juni 2018
Deadline inschrijving:
29 mrt 2018
Aanmelden

Mystiek en bevinding - In gesprek met K.H. Miskotte

Docent: Prof. dr. Rinse Reeling Brouwer

Beschrijving

Onder de titel Mystiek en bevinding zijn in Band 14 van het Verzameld Werk (2015) teksten gebundeld die zich uitstrekken van eerste mystiek getinte dagboekfragmenten van een student uit 1915 tot een terugblik uit 1969. ‘Bevinding’. schrijft Miskotte, ‘is een hoog goed, het betekent dat er in de mens nog een dieptedimensie is boven de rede en boven het gevoel en boven de verbeelding’. Daarbij is ‘in onze tijd en in ons onderbewuste de geloofservaring betrokken op onze wereld en op het leven van de wereld’. We bespreken o.a. het persoonlijk getuigenis van de ‘verborgen omgang met de Here’, de extase, de zondagsbeleving, de aanvechting, de messiaanse strijd van de enkeling, het gebed als verzet, de dagelijkse omgang met het gebod en de ethische strekking van de ‘liturgie van het leven’.

Doelstelling

Na afloop van de cursus heeft u

 • Kennis genomen van en inzicht verkregen in de ontwikkeling van Miskottes verwoording van mystieke ervaring en zijn reflectie daarop;
 • Nader zicht gekregen op de vraag wat gebed is, wat geloofsstrijd, wat het belang van de ordening van de tijd en wat de samenhang van ritus en ethos;
 • Zich door het bestuderen van Miskotte’s teksten een spiegel voorgehouden om daarin de eigen omgang met gebed, schriftlezing, meditatie, vechten met God, levensliturgie en ethische bezinning onder ogen te zien.

Competenties

Hermeneutische bekwaamheid, disciplinaire bekwaamheid (Beliefs), personale bekwaamheid

Toetsing

De deelnemer plaatst een week voor aanvang van de cursus enkele opdrachten in de digitale leeromgeving:

 • Met het oog op de eerste werkdag plaatst hij, naast een korte zelfpresentatie en motivatie, een korte samenvatting van een aangegeven tekstgedeelte met daarbij een aandachtspunt voor het gesprek;
 • Met het oog op de tweede werkdag zendt hij een onlangs geformuleerde meditatie of een gebed uit de openbare eredienst in.
 • Het geheel van inbreng via de leeromgeving en de gezamenlijke besprekingen kan als voldoende gelden.

Voor wie deze cursus als onderdeel van het hele cluster ‘omgaan met onze tradities’ volgt geldt mogelijk een iets andere vorm van toetsing. Zie ook: Toetsing van een cluster.

Doelgroep

Predikanten en kerkelijke werkers die

 • Zich rekenschap willen geven van de ‘binnenzijde’ van hun bestaan als ambtsdrager, professional en Christus-gelovige, en daarbij niet schuwen hun innerlijk leven te doorlichten vanuit de kennis van het geloof;
 • In het verleden met Miskotte hebben kennisgemaakt, en wel eens willen bezien of ze de verhouding tot hem kunnen vernieuwen dan wel het afscheid van hem kunnen verwoorden;
 • Nog helemaal geen kennis met Miskotte hebben gemaakt en er nu eindelijk eens achter willen komen of er bij hem iets te leren valt;
 • Zich bezig houden met de grote mystieke tradities, en nieuwsgierig zijn hoe Miskotte zich daartoe verhoudt, of en in hoeverre hij daarin geplaatst kan worden, wat hij eraan toevoegt en wat er bij hem ontbreekt;
 • Tot nadere verheldering willen komen van de eigen theologische veronderstellingen in hun arbeid als voorganger in gebed, meditatie en ‘liturgie des levens’, zowel privé als in de publieke ambtsuitoefening.

Aantal studiepunten (ECTS): 2 ECTS, beliefs

Literatuur

K.H. Miskotte, Mystiek en bevinding. Verzameld Werk 14, Uitgeverij Kok, 2015, 448 pp.

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster Omgaan met onze tradities. De andere twee cursussen zijn:

U kunt u aanmelden voor het gehele cluster, of voor één of twee losse cursussen uit het cluster. Deelnemers die het gehele cluster volgen hebben voorrang bij inschrijving.