Home/PAO 2019-2020/PAO1718/Preken over Dordt (cluster Omgaan met onze tradities)
Cursuscode:
D-PAO-1718-08S
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. W.H.T. Moehn
Kosten:
€ 575,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Sources
Wanneer
31 mei en 1 juni 2018
Deadline inschrijving:
29 mrt 2018
Aanmelden

Preken over Dordt

Kansen en mogelijkheden voor preken over de Dordtse Leerregels

Docent: Prof. dr. Wim Moehn

Beschrijving

Op zondag komt de gemeente samen in de eredienst. Bijbelwoorden worden in de preek vertaald naar de leefwereld van de hoorders. Daarnaast kan de gemeente samenkomen in leerdiensten (Ordinantie 5.1.2). Waar deze diensten gehouden worden, fungeert doorgaans de Heidelbergse Catechismus als leidraad, terwijl de Nederlandse Geloofsbelijdenis veel minder vaak aan de orde wordt gesteld, laat staan de Dordtse Leerregels. Een actuele handleiding voor preken over de Dordtse Leerregels ontbreekt.

Op weg naar de herdenking van het vierhonderdjarig bestaan van de Dordtse Leerregels bezinnen we ons niet alleen op de betekenis van dit document, maar gaan we ook actief op zoek naar de mogelijkheden om de kernen van dit belijdenisgeschrift te vertolken in een leerdienst. In deze cursus werkt u mee aan het schrijven van voorbereidingsmateriaal met het oog op de prediking.

Werkwijze

De HGJB heeft ooit het project Leerdienst.nu gestart. Dit project is niet verder gekomen dan de preekschetsen over de NGB. Met het oog op de uitleg van de Heidelbergse Catechismus is in 2015 Goed gelovig verschenen. Deze cursus wil in de leemte die er is met betrekking tot de Dordtse Leerregels voorzien en preekschetsen publiceren. De deelnemers schrijven daarom een uitgebreide preekschets, die in de groep besproken wordt, en verwerken de feedback die van de andere deelnemers ontvangen wordt. Vervolgens neemt de docent de rol van eindredacteur op zich, zorgt voor een duidelijk format waaraan de schetsen moeten voldoen en draagt zorg voor de publicatie van het materiaal op internet of in de vorm van een boek, dat als een gemeenschappelijk project gepresenteerd zal worden. (Wanneer het aantal cursisten groter is dan het geplande aantal preekschetsen, zal de docent in goed overleg met de cursisten een beslissing nemen).

Toetsing

De preekschets is de vorm van toetsing. Wanneer het resultaat naar het oordeel van de docent voldoende is ontvangt men het certificaat van deelname.

Voor wie deze cursus als onderdeel van het hele cluster ‘Omgaan met onze tradities’ volgt geldt aanvullend mogelijk een iets andere vorm van toetsing. Zie ook: Toetsing in een cluster.

Doelstelling

Na afloop van de cursus heeft u

  • (hernieuwd) kennisgemaakt met een van de belijdenisgeschriften van de PKN;
  • zicht gekregen op vertolking van de verkiezing in de 17e eeuw;
  • een bijdrage geleverd aan de actuele vertolking van een van de kernpunten van het gereformeerd belijden.

Competenties

Hermeneutische bekwaamheid, disciplinaire bekwaamheid, exegetische en homiletische bekwaamheden.

Doelgroep

Predikanten die hun kennis van een van de belijdenisgeschriften van de kerk willen verdiepen en op zoek zijn om de kernpunten van dit belijdenisgeschrift in het heden te vertolken middels de leerdienst.

Aantal studiepunten (ECTS): 2 ECTS (Sources)

Literatuur

W. Verboom, De belijdenis van een gebroken kerk. De Dordtse Leerregels - voorgeschiedenis en theologie, Zoetermeer: Boekencentrum, 2005.

Artikelen uit Revisiting the Synod of Dordt (1618-1619), A. Goudriaan, F. van Lieburg eds. [Brill’s Series in Church History 49], Leiden, Boston: Brill, 2011.

B. Loonstra, Willen en voelen en uitverkiezing. Hoe Arminius en Dordt nader tot elkaar kunnen komen, Amsterdam; Buijten&Schipperheijn, 2016.

C. Graafland, Van Calvijn tot Barth. Oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het Gereformeerd Protestantisme, ’s-Gravenhage: Boekencentrum, 1987, hoofdstuk III.

Andere literatuur volgt.

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster Omgaan met onze tradities. De andere twee cursussen zijn:

Gunning en de donkere diepte van de natuur (17 en 18 mei 2018)

Mystiek en bevinding (14 en 15 juni 2018)

U kunt u aanmelden voor het gehele cluster, of voor één of twee losse cursussen uit het cluster. Deelnemers die het gehele cluster volgen hebben voorrang bij inschrijving.