Home/PAO 2019-2020/PAO1718/Cluster Omgaan met onze tradities
Cursuscode:
D-PAO-1718-06SB
ECTS:
6
Docenten:
Dr. L. Mietus, dr. T.L. Hettema, prof. dr. W.H.T. Moehn, prof. dr. R.H. Reeling Brouwer
Kosten:
€ 1725,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Sources, Beliefs
Wanneer
17 en 18 mei, 31 mei en 1 juni, 14 en 15 juni 2018
Deadline inschrijving:
29 mrt 2018
Aanmelden

Cluster Omgaan met onze tradities

Onder een cluster verstaan we drie thematisch verwante cursussen die zo gepland staan dat u vijf weken achter elkaar verlof op kunt nemen om deze te volgen. U kunt zo in één keer de 6 studiepunten van het aangestuurde deel van de PE verwerven.

Het cluster Omgaan met onze tradities bevat de volgende drie cursussen:

Wat moet een student in de theologie leren? Allereerst hermeneutiek, heet het bij de PThU. Hieronder wordt tegenwoordig veel meer verstaan dan de regels van het omgaan met de bijbeltekst, ofwel de exegetische methoden. Het gaat enerzijds om het vermogen om te gaan met bijbelteksten, met de tradities waaruit wij voortkomen en deze te verstaan, anderzijds het gaat ook om het vermogen om de eigen tijd te lezen, inclusief zichzelf en de eigen geschiedenis, terwijl beide in een onlosmakelijke verband met elkaar staan. Daarom spreken we vaak over ‘de hermeneutische cirkel’ en over het ‘verstaansproces’.

Een cluster van drie cursussen onder de titel ‘Omgaan met onze tradities’ heeft als doel om de hermeneutische kerncompetentie van een theoloog en predikant te versterken door deze in praktijk samen te oefenen. In elk van de cursussen zal het daarom gaan om kennis van, verstaan van en gesprek met de traditie.

Deze traditie wordt gerepresenteerd door drie belangrijke momenten of mensen uit het Nederlandse protestantisme: de synode van Dordrecht uit de 17e eeuw (aanleiding is de herdenking van de 400e ‘geboortedag’ in 2018), de brede J.H. Gunning jr. uit de 19e eeuw en de sensitieve Miskotte uit de 20e eeuw. Na het volgen van dit cluster heeft u kunnen genieten van de kwaliteit van de teksten die u gelezen heeft, heeft uw denken zich verdiept en heeft u uw hermeneutische kwaliteiten aangescherpt.

U kunt u aanmelden voor het gehele cluster, of voor één of twee losse cursussen uit het cluster. Deelnemers die het gehele cluster volgen hebben voorrang bij inschrijving.