Home/PAO/PAO1718/Boven NAP
Cursuscode:
D-PAO-1718-05P
ECTS:
2
Docenten:
Drs. J.D. van Ark, Dr. H.M. van den Bosch
Kosten:
€ 575,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Practices
Wanneer
12 en 13 juni 2018
Deadline inschrijving:
29 mrt 2018
Aanmelden

Leidinggeven boven NAP: Versterken van leiderschap in de kerkelijke gemeente

 

Docent(en)

Drs. Jodien van Ark en dr. Henk van den Bosch

Beschrijving

“Niet Angstige Presentie” is een verlangen van iedere predikant en leider van de geloofsgemeenschap. Zeker sinds Edwin Friedman dit in zijn Van geslacht op geslacht, systeemprocessen in kerk en synagoge als voorwaarde voor leiderschap in de kerk benoemde. In een geloofsgemeenschap-in-verandering is de plek die de leider inneemt van groot belang voor de mogelijkheden van gewenste verandering, waarin mensen gemotiveerd en met bezieling meedoen. Inzicht in de eigen mogelijkheden en valkuilen in leiderschap vergroten de beschikbaarheid voor de gemeenschap. In deze twee dagen wisselen inleidingen, oefeningen en casuïstiek elkaar af  ter versterking van de rol als leider in een geloofsgemeenschap.

Doelstelling

Het versterken van de rol  van de predikant als leider in de geloofsgemeenschap.

Competenties

In deze cursus zijn de communicatieve en agogische competenties aan de orde.

Toetsing

Na afloop schrijven de deelnemers een leerprocesnota (2 pag. A4) waarin ze de aangeboden theorie verbinden met hun eigen praktijk en de leeropbrengst verwoorden.

Voor wie deze cursus als onderdeel van het hele cluster ‘theologisch leiding geven’ volgt geldt mogelijk een iets andere vorm van toetsing. Zie ook: Toetsing in een cluster.


Doelgroep

Bestemd voor predikanten die leidinggeven aan een kerkelijke gemeente.

Aantal studiepunten: 2 ects

Literatuur

Vooraf te lezen

Handelingen, tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap, nr. 2, 2016 (themanummer over ‘Friedman voor de volgende generatie’, wordt te zijner tijd via blackboard aan deelnemers ter beschikking gesteld)

Edwin Friedman, Van geslacht op geslacht, systeemprocessen in kerk en synagoge, Gorinchem, 1998 (deel III)

Aanbevolen literatuur

Jodien van Ark en Henk de Roest (red.), De weg van de groep, leidinggeven aan groepen in gemeente en parochie, Zoetermeer, 2004 (deel 2 en 3)

Sake Stoppels, Voor de verandering. Werken aan vernieuwing in gemeente en parochie, Zoetermeer, 2009

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster Theologisch leiding geven. De andere twee cursussen zijn:

U kunt u aanmelden voor het gehele cluster, of voor één of twee losse cursussen uit het cluster. Deelnemers die het gehele cluster volgen hebben voorrang bij inschrijving.