Home/PAO/PAO1718/Autoriteit en leiderschap van de theoloog (cluster Theologisch leiding geven)
Cursuscode:
D-PAO-1718-03P
ECTS:
2
Docenten:
Dr. R. Brouwer
Kosten:
€ 575,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Practices
Wanneer
15 en 16 mei 2018
Deadline inschrijving:
29 mrt 2018
Aanmelden

Autoriteit en leiderschap van de theoloog

Docent:  Dr. Rein Brouwer

Inhoud

Autoriteit is een schaars goed in onze samenleving. Tegelijkertijd is er grote behoefte aan inspirerende voorbeelden. Wat betekent dat voor predikanten in deze tijd?

Deze cursus gaat over de verbinding tussen het leiderschap van de predikant als theoloog en zijn/haar autoriteit. Wat voor soort leiderschap vraagt het predikantschap? En wat betekent dit voor de autoriteit van de predikant? Of omgekeerd: wanneer je als predikant autoriteit krijgt van mensen, wat zegt dat over je leiderschap? Leiderschap heeft alles te maken met hoe de predikant zich verhoudt tot de identiteit van de geloofsgemeenschap. En autoriteit ontstaat wanneer de leider erkend wordt als degene die de identiteit van de groep belichaamt en verder kan helpen. Dat is autoriteit en leiderschap die passen in deze tijd: autoriteit die ontstaat in de relatie en leiderschap die het groepsbelang vorm en inhoud geeft.

In deze cursus verkennen we in twee bijeenkomsten de actualiteit en relevantie van autoriteit en leiderschap voor de predikant als theoloog. De eerste dag staat in het teken van de veranderde waardering van autoriteit en hoe hedendaagse denkers (o.a. Brinkgreve, Verhaeghe) een relationele autoriteit noodzakelijk achten voor onze samenleving. De tweede dag staat in het teken van een benadering van leiderschap die aansluit op deze veranderende betekenis van autoriteit. Op beide dagen is er ruimte voor eigen casuïstiek en voor het zoeken naar de theologische inspiratie.

Doelgroep

Predikanten die zich willen bezinnen op de verbinding van leiderschap en autoriteit. De cursus is met name zinvol voor predikanten die aanlopen tegen deze vragen: wat is mijn autoriteit, als ik die nog heb? En hoe geef ik leiding in een egalitaire context waarin de kerkenraad toch wat verwacht van de voorganger?

Toetsing

De cursisten schrijven een essay (ca. 2000 woorden) over hetgeen ze in deze cursus geleerd hebben. Een essay is een beschouwende prozatekst of een artikel over een wetenschappelijk of cultureel onderwerp, waarin de schrijver zijn/haar persoonlijke visie geeft op hedendaagse verschijnselen, problemen of ontwikkelingen. Het essay wordt geadresseerd aan de collega’s in de werkgemeenschap, met als bedoeling dat het daar besproken kan worden.

Voor wie deze cursus als onderdeel van het hele cluster ‘theologisch leiding geven’ volgt geldt mogelijk een iets andere vorm van toetsing. Zie ook: Toetsing in een cluster.

Aantal studiepunten: 

2 ECTS, Practices

Literatuur

Jackson Carroll, As One with Authority. Reflective Leadership in Ministry, Second Edition, Eugene/OR 2011.

Competenties

Verbindende, communicatieve, coöperatieve en personale bekwaamheid.

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster Theologisch Leiding Geven. De andere twee cursussen zijn:

U kunt u aanmelden voor het gehele cluster, of voor één of twee losse cursussen uit het cluster. Deelnemers die het gehele cluster volgen hebben voorrang bij inschrijving.