Home/PAO 2019-2020/PAO1718/Tot het einde toe levend
Cursuscode:
A-PAO-1718-19B
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. F. de Lange, prof. dr. T.A. Boer, dr. M.N. Walton
Kosten:
€ 452,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Beliefs
Wanneer
22 januari, 12 februari en 5 maart 2018
Deadline inschrijving:
8 dec 2017
Aanmelden

Tot het einde toe levend

Ethische en pastorale vragen rondom het levenseinde

Docenten: prof. dr. Frits de Lange, prof. dr. Theo Boer, prof. dr. Martin Walton

Beschrijving

Predikanten en Geestelijke Verzorgers worden voortdurend met vragen rondom het levenseinde geconfronteerd. De vergrijzing maakt dat we steeds ouder worden, de medische technologie dat hoogbejaarde ouderen steeds langer blijven leven, ook als het leven ernstig aan kwaliteit verliest. Voltooid leven, hulp bij zelfdoding, euthanasie – het sterven overkomt ons niet meer alleen, maar wordt een gebeuren waarin verantwoordelijke medische en maatschappelijke beslissingen moeten worden genomen. Hoe sta je daarin als pastor? Wat is je rol, maar ook: wat is je opstelling?

Hoe stel je je op als iemand uit je wijk of afdeling om euthanasie vraagt of zegt ‘klaar met leven’ zijn en dood te willen? Hoe begeleid je mensen zo naar het einde toe, dat ze tot het laatste toe als levende worden gezien en bejegend? Een cursus in drie dagen.

Dag 1: Heel oud zijn is leven met de dood voor ogen. Wat is de zin van de hoge ouderdom? Hoe leef je in je allerlaatste levensfase naar het sterven toe? Wat bedoelen mensen precies als ze zeggen dat ze ‘klaar met leven’ zijn?

Dag 2: In het publieke debat domineert de vraag naar euthanasie bij een ‘voltooid leven’. Een analyse en evaluatie van deze discussie en de euthanasiepraktijk.

Dag 3: Een moderne ars moriendi?  Carlo Leget ontwikkelde in zijn Van levenskunst tot stervenskunst: over spiritualiteit in de palliatieve zorg (Tielt: Lannoo, 2008) een hedendaags model voor stervenskunst. Is het bruikbaar in de pastorale begeleiding?

Doelstelling  

De cursus biedt een globaal overzicht van recente ontwikkelingen rondom het levenseinde van mensen op hoge leeftijd vanuit theologisch perspectief. De pastor verwerft de vaardigheid om deze inzichten te integreren in zijn of haar pastorale praktijk en persoonlijke attitude.

Competenties

Hermeneutische, academische,  beroepsgerelateerde (pastorale)  competentie.

Toetsing

De cursist schrijft een essay (pl. min. 2000 - 3000 woorden) over een vraag die in overleg met (één van) de docenten van deze cursus is gekozen. 

Doelgroep

Predikanten en geestelijk verzorgers

Aantal studiepunten: 2 ECTS

Literatuur

Wordt t.z.t. via Blackboard ter beschikking gesteld.