Home/PAO 2019-2020/PAO1617/Geloof in de publieke ruimte. Locatie Groningen
Cursuscode:
G-PAO-1617-33B
ECTS:
2
Docenten:
Prof.dr. R. Reeling Brouwer, dr. G.J. van Klinken
Kosten:
€ 418,-
Onderzoeksgroep:
Beliefs
Wanneer
11 oktober, 15 november 2016: Inschrijving gesloten
Deadline inschrijving:
26 aug 2016
Aanmelden

Geloof in de publieke ruimte

Rowan Williams over christelijk denken en handelen in de moderne samenleving

Docent(en): Dr. Gert van Klinken en prof. dr. Rinse Reeling Brouwer

Beschrijving

Hoe valt het christelijk geloof te communiceren in een democratische samenleving, waar christenen inmiddels een minderheid zijn en waar theologie zich verhoudt tot een seculiere meerderheid? Een uitdagend antwoord op die vraag wordt gegeven door Rowan Williams, tussen 2002 en 2012 aartsbisschop van Canterbury en q.q. lid van het Britse Hogerhuis. Hij meent dat religie fundamentele dingen te zeggen heeft. Het beperken van het christendom tot de privésfeer is dan ook geen optie. We kunnen sporen van God ontdekken in de schepping en de maatschappij.

Vanuit dit uitgangspunt levert de theologie een bijdrage aan actuele debatten over de kwaliteit van de samenleving.

Rowan Williams’ werk laat een zeer ruime persoon en theoloog zien. Anglikaanse en Oosters-orthodoxe tradities weet hij op vernieuwende wijze met elkaar te verbinden. Hij schrijft net zo gemakkelijk over mystiek en bidden als over ethiek, Arius of Dostojevski. Hij is intelligent, subtiel en gevoelig en daarbij op de zaak zelf gericht. Het werk Faith in the public square (2012), dat we in deze cursus bestuderen, is één van de weinige van zijn boeken die in het Nederlands vertaald zijn.  

Doelstelling en programma

De groep maakt grondig kennis met Williams’ boek Geloof in de Publieke ruimte (2012, vertaald door Stephan van Erp en Huub Stegeman), over een herkenbare christelijke boodschap in een geseculariseerde maatschappij. 
Tijdens de eerste van de twee contactdagen bespreken we van het boek de delen 1 (secularisme en zijn bezwaren), 2 (leven met grenzen: liberalisme, pluralisme en de wet) en 6 (religieuze diversiteit en burgerlijke overeenstemming). Hier gaat Williams het gesprek met het secularisme aan. Op weg naar de tweede contactdag komen capita selecta aan de orde, waarbij de voorkeuren van de cursusdeelnemers richtinggevend zijn. Mogelijkheden zijn: multiculturalisme, ouderen, natuurwetenschappen, ecologie, strafrecht, de big society ofwel participatiemaatschappij. Deelnemers kunnen deze thema’s desgewenst bespreken in verband met de context van hun eigen woonplaats en gemeente. 

Competenties

Hermeneutische en disciplinaire (systematische theologie, met voor de Engelse achtergrond van Williams enige kerkgeschiedenis).

Toetsing

Iedere deelnemer schrijft een paper. Hoe kan het christelijk geloof naar buiten treden in de samenleving? Met het oog op die vraag worden Williams’ voorstellen besproken, en toegelicht aan de hand van een gekozen deelthema uit het boek. Daarbij kan verwezen worden naar paralellen in Nederland. Het geheel wordt afgesloten met een evaluatie van de mogelijkheden – en eventueel ook de beperkingen – van Williams’ gedachten over het geloof in de publieke ruimte. 

Doelgroep

Voor ieder die zich interesseert in de verhouding van christendom en de moderne seculiere samenleving.
Voor predikanten die zich verdiepen in de identiteit van Europa, en die van daaruit geïnteresseerd zijn in thema’s als mensenrechten, duurzaamheid, economie, het al dan niet strafbaar stellen van godslastering, spiritualiteit, de zorgzame samenleving en de participatiemaatschappij.

Aantal ECTS-punten: 2

De 56 beschikbare uren (2x28) worden als volgt verdeeld: twee contactdagen van ieder 6 uur, een dag thuisstudie voor het schrijven van een paper (8 uur) en verder 40 uur zelfstudie.

Literatuur  

Rowan Williams, Geloof in de publieke ruimte. Skandalon, Vught 2013, 416 pp.