Home/PAO/PAO1617/God in het dagelijks leven
Cursuscode:
G-PAO-1617-32B
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. B. van den Toren, dr. H.M. van den Bosch
Kosten:
€ 418,-
Onderzoeksgroep:
Beliefs
Wanneer
17 januari, 14 februari 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Deadline inschrijving:
2 dec 2016
Aanmelden

God in het dagelijks leven

Lessen vanuit de wereldkerk

Docenten: Prof. dr. Benno van den Toren en dr. Henk van den Bosch

Beschrijving

Voor veel mensen in Nederland, ook voor veel gelovigen, is God heel ver weg. We leven in een context die het kennelijk niet eenvoudig maakt om iets van Gods aanwezigheid in ons leven daadwerkelijk te ervaren. Voor die afstand tussen geloof en leven zijn allerhande verklaringen aan te dragen, maar die verklaringen dragen niet onmiddellijk bij aan het verkleinen van de ervaren  afstand.

Voor veel niet-westerse christenen ligt dit anders: zij ervaren God als een reële presentie in hun leven, als daadwerkelijk betrokken op heel het leven. Waaraan ontlenen zij deze ervaring, en wat kunnen we daarvan leren? We gaan rondom twee thema’s (gezondheid en Gods presentie) in gesprek met Latijns-Amerikaanse, Afrikaanse en Aziatische representanten van de charismatische vernieuwing in de wereldkerk, om ons door hen te laten leren en inspireren.

Doel van de cursus

In deze cursus

  • verwerft u kennis omtrent een belangrijke ontwikkeling binnen de wereldkerk, de beweging van de charismatische vernieuwing,
  • bezint u zich op de mogelijkheid om de verworven inzichten kritisch te betrekken op uw geloof en dat van uw geloofsgemeenschap,
  • vergroot u uw competentie tot geestelijk leiding geven aan de geloofsgemeenschap.

Competenties

In deze cursus zijn de hermeneutische, academische, verbindende en missionaire competenties aan de orde.

Toetsing

Van de deelnemers wordt een grondige voorbereiding verwacht door het bestuderen van aangereikte literatuur en een actieve deelname aan het gesprek. Daarnaast onderzoeken de deelnemers in een afrondend essay van ca. 1.500 woorden de mogelijke relevantie van niet-westerse ervaringen van divine agency en divine presencevoor de eigen geloofspraktijk en die van de geloofsgemeenschap.

Doelgroep

We beogen met deze cursus niet alleen te informeren over ontwikkelingen in de wereldkerk, we willen ons ook laten inspireren. De cursus is bedoeld voor predikanten die nieuwsgierig zijn naar en open staan voor die inspiratie.

Studiepunten: 2 ects

Literatuur

Via de digitale leeromgeving wordt een reader met artikelen (ca. 150 pagina’s) ter beschikking gesteld.