Home/PAO 2019-2020/PAO1617/Summerschool 2017: Geloof maakt de mens!
Cursuscode:
E-PAO-1617-43SBP
ECTS:
2
Docenten:
Markus Matthias, Wim Moehn, Theo Pleizier e.a.
Kosten:
€ 270,-
Max aantal deelnemers:
60
Onderzoeksgroep:
Sources, Beliefs en Practices
Wanneer
10 t/m 12 juli 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Deadline inschrijving:
12 jun 2017
Aanmelden

Ontmoeting of confrontatie met Maarten Luther.

Wanneer: 10-12 juli 2017

Locatie: St. Dominicanenklooster Huissen (Stadsdam 1, 6851 AH Huissen)

Kosten:

Predikanten (bij deelname binnen het aangestuurde deel van PE): gratis

Overige deelnemers: €270,-


Van maandag 10 juli tot en met woensdag 12 juli a.s. organiseert de PThU in het kader van de PAO en Permanente Educatie van de PKN een bijzondere Summerschool.

Deze meerdaagse cursus is bestemd voor predikanten en heeft als thema ‘Geloof maakt de mens! Ontmoeting of confrontatie met Maarten Luther' Drie dagen lang haalt u uw hart op aan lezingen, workshops, gesprekken en inleidingen over de betekenis, de schoonheid en de spiritualiteit van Maarten Luther en zijn nalatenschap.

U hoeft geen kenner te zijn. Elke theoloog kan zich in dit gesprek mengen.

Maarten Luther heeft geen leerstelsel nagelaten. Anders dan zijn humanistische collega Philipp Melanchthon was hij van mening dat de Bijbel geen afgebakende doctrine bevat die wij uit de teksten zouden kunnen reconstrueren. God spreekt ons immers steeds opnieuw aan en zijn woord is een levend Woord. Luther heeft ons daarmee een meer existentiële manier van theologiseren nagelaten dan de rooms-katholieke of de gereformeerde traditie. Om te begrijpen (en wellicht van hem te leren) hoe hij zich door God aangesproken ervoer gaan wij met hem het gesprek aan tijdens de Summerschool 2017.

Daarbij blijft Luther een man van de 16e eeuw. Zijn kritische reacties hebben, tegen zijn bedoelingen in, tot splitsing van de Westerse kerk geleid. Zijn woorden hebben hun eigen Wirkungsgeschichte gekregen. Niet alles was fraai. Wij staan voor de vraag of en op welke wijze wij zijn erfenis theologisch vruchtbaar kunnen en willen maken. Misschien was zijn intuïtie goed, maar houden zijn redeneringen geen stand? Misschien laten de ‘vruchten’ zien dat de ‘boom’ nu beter gemeden kan worden? We kunnen Luther slechts eren door hem kritisch te bekijken. Waar ging het hem echt om en (hoe) kunnen wij het beter doen?

In deze editie van de Summerschool benaderen we Luther vanuit verschillende perspectieven. Grofweg staan de eerste dag grote antropologische thema’s van de reformator centraal, de tweede dag Luthers culturele betekenis, en de derde dag de vertaling naar de beroepspraktijk. Het geheel levert een veelkleurig beeld van Luther op. Dat past ook bij hem. Hij kan dat hebben zonder diffuus te worden, want onduidelijk was hij niet. Wanneer wij met hem in gesprek gaan willen we hem eerlijk en met respect bejegenen en hem juist daarom niet verheerlijken (noch hem veronachtzamen). Onze hoop is dat het hierbij tot een ontmoeting kan komen, misschien zelfs tot een confrontatie, niet alleen met hem, maar ook met onszelf en met onze eigen tijd. Zo worden wij theoloog.\

Programma (onder voorbehoud)

Maandag 10 juli | Antropologische thema's


10.00-10.30 Ontvangst

10.30-11.00 Opening

11.00-12.30 Lezing en gesprek:

Christus en de goedkope genade: over de betekenis van de rechtvaardiging bij Luther. - Markus Matthias

12.30-14.00 Lunch

14.00-15.15 Workshopronde 1

1.      ‘Theologie als Tafelkruid’… met nadruk op de bevrijding van de lichamelijkheid bij Luther. - Heleen Zorgdrager

2.      Spiritualiteit van het dagelijks leven:  De navolging van Christus, door Thomas a Kempis en Luther. - Gert van Klinken

3.      'Het sola fide zit los in ons leven en zelfs los in de kerk' - Noordmans en Luther. - Rinse Reeling Brouwer

15.15-15.45 Koffiepauze

15.45-17.00 Workshopronde 2 (zie ronde 1)

17.00-18.00 Borrel

18.00-19.30 Diner

19.30-21.30 Luther: Liederen, lezen en zingen - Hanna Rijken / Vocaal Theologen Ensemble

21.30-21.45 Sluiting

21.45 Borrel

Dinsdag 11 juli | Culturele betekenis

8.00-9.00 Ontbijt

9.00-9.30 Opening

9.30-10.30 Lezing en gesprek:

Als een (oud-) katholiek nu Luther leest…’. - Aartsbisschop Joris Vercammen

10.30-11.00 Koffiepauze

11.00-12.30 Lezing en gesprek:

Bach als uitlegger. - Jan Luth

12.30-14.00 Lunch

14.00-15.15 Workshopronde 1

1.      Uitleg van een parabel door Luther. - Annette Merz en Markus Matthias

2.      Een huis van taal en theologie om in te wonen. Bouw, renovaties en restauraties van Luthers Bijbelvertaling. - Pieter Oussoren

3.      De verbeelding van een confict: illustraties bij de Apocalyps in de Luther-Bijbel. - Wim Moehn

15.15-15.45 Koffiepauze

15.45-17.00 Workshopronde 2 (zie ronde 1)

17.00-18.00 Borrel-praat:

Ervaringen van een hervormde dogmaticus met Lutheranen. - Jan Muis; Markus Matthias reageert; Theo Witkamp modereert

18.00-19.30 Diner (en doorpraten over het voorgaande...)

19.30-21.30 Film: Adam’s Apple & nabespreking

21.30-21.45 Sluiting

21.45 Borrel

Woensdag 12 juli | Vertaling naar de beroepspraktijk

8.00-9.00 Ontbijt

9.00-9.30 Opening

9.30-10.30 Lezing en gesprek:

Over [de servo arbitrio]. - Max Staudt

10.30-11.00 Koffiepauze

11.00-12.30 Workshopronde 1

1.      Luther’s aandacht voor de omkeer en de doop- en omkeer-motieven in Marcus 1-3 en Marcus 9-10 - Maarten den Dulk

2.      Luther en de huidige zendingstheologie - Dorottya Nagy

3.      Preken in spannende tijden. Het voorbeeld van Luthers Invocavit-preken (1522) - Theo Pleizier

12.30-14.00 Lunch

14.00-15.15 Workshopronde 2

15.15 Afsluiting en vertrek

Kosten

Voor predikanten die deze cursus in het kader van het aangestuurde deel van de PE volgen is de summerschool gratis.

Voor anderen zijn de kosten voor deelname inclusief accommodatie €270,-. Er wordt geen korting gegeven wanneer geen gebruik gemaakt wordt van de overnachtingsmogelijkheid.