Home/PAO 2019-2020/PAO1617/Barth-Tagung: Irreguläre Theologie – und die Predigt
Cursuscode:
E-PAO-1617-36B
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. R.H. Reeling Brouwer
Kosten:
€ 350,-
Onderzoeksgroep:
Beliefs
Wanneer
6, 7, 8 maart 2017
Deadline inschrijving:
12 feb 2017
Aanmelden

35. Karl-Barth-Tagung in den Niederlanden: Irreguläre Theologie – und die Predigt

Karl Barths homiletische Methode

Docent: Prof. dr. R.H. Reeling Brouwer (cursusleiding). Een viertal sprekers uit binnen- en buitenland.

Beschrijving

Hoe te preken in tijden van politieke en sociale crisis? In de semesters tijdens en vlak na de Machtsübernahme van de Nazi-partij 1932/33 bewoog Karl Barth zich eenmalig op het terrein van zijn collega Praktische Theologie en bood practica ‘Predigtvorbereitung’ aan. Recentelijk is een studie verschenen van Angela Dienhart Hancock, waarin deze colleges sessie voor sessie worden geanalyseerd tegen de achtergrond van het woelige tijdgebeuren, waarin de Deutsche Christen oprukten en gepoogd werd een ‘gelijkgeschakelde’ protestantse Reichskirche te vormen. Op de Barthtagung 2017 komt dr. Dienhart Hancock (Pittsburgh) spreken, nadat prof. Michael Beintker (dogmaticus in Münster) de contemporaine achtergrond heeft geschetst. Op dit tweede avond brengen we vanuit Nederland ‘Das Wagnis der Predigt’ van K.H. Miskotte in, dat in de Tweede Wereldoorlog is ontstaan. En op de laatste morgen zal dr. Ciska Stark (PThU) gedachten ontwikkelen over de geldigheid van Barths homiletische methode en vooral over ‘prediking in een situatie van acute nood’ in het heden.

Doelstelling

Kennisname of hernieuwde kennisname van de tekst van een vooraanstaande theoloog en het betrekken van deze tekst op het actuele debat.

Competenties

Hermeneutische competentie, academische competentie, disciplinaire competentie (Beliefs, ook Practices)

Toetsing

Aantoonbare bestudering van de opgegeven leesteksten; actieve en adequate deelname aan het werk van een van de Arbeitsgruppen

Doelgroep

  • Voor wie kennis van de theologie van Karl Barth wil opfrissen dan wel eindelijk verwerven           
  • Voor wie het meemaken van theologiebeoefening in het Duits (en Engels) niet schuwt
  • Voor predikanten die de ontmoeting met collega’s uit Duitstalige landen op prijs stellen
  • Voor wie wil reflecteren op profetische prediking vandaag

Niet-PAO cursisten moeten zich hier aanmelden. Een bevestigingsmail met praktische informatie ontvangt u na de deadline van inschrijving.

Aantal studiepunten (ECTS)

2.0 ects. Van de 56 studiebelastingsuren bestaan er 20 uit het deelnemen aan de conferentie van 2.5 dag en 36 uit het tevoren lezen van opgegeven literatuur. Uitbreiding van de literatuur in overleg met 0.5 ects behoort tot de mogelijkheden. 

Literatuur

  • K. Barth, Die kirchliche Dogmatik I/1, Zürich 1932, § 3.1, ‚Rede von Gott und kirchliche Verkündigung‘, 47-72
  • K. Barth, Homiletik. Wesen und Vorbereitung der Predigt, Zürich 1966 (fragmenten)
  • Angela Dienhart Hancock, Karl Barty’s Emergency Homiletics 1932-1933. A Summons to Prophetic Witness at the Dawn of the Third Reich, Grand Rapids Mi. 2013 (fragmenten)
  • K. Barth, ‚Ansprache in der homiletische Übungen am 30. Mai 1933 in: M. Beintker e.a. (Hrsg.), Vorträge und kleinere Arbeiten 1930-1933, Zürich 2013, 260-264; dez., ‚Predigt Luk. 6,36-42’ am 9. Juli 1933, in:Predigten 1921-1935, Zürich 1998, 287-295

Klik hier voor de foldertekst met de te bestuderen literatuur en praktische informatie.