Home/PAO 2019-2020/PAO1617/Heilteksten uit Jesaja
Cursuscode:
D-PAO-1617-20S
ECTS:
2
Docenten:
Dr.M.C.A. Korpel
Kosten:
€ 560,-
Onderzoeksgroep:
Sources
Wanneer
21, 22 november 2016: Inschrijving gesloten
Deadline inschrijving:
7 okt 2016
Aanmelden

Heilsteksten uit Jesaja

Docent: Dr Marjo C.A. Korpel

Beschrijving

In de adventstijd is er een aantal teksten uit het boek Jesaja dat vaak in leesroosters voorbijkomt. Niettemin is het probleem met de teksten uit het Oude Testament dat men tegenwoordig niet meer met goed fatsoen kan spreken over messiaanse teksten, laat staan over teksten die direct naar Jezus zouden verwijzen. Aan de andere kant staat het Nieuwe Testament bol van de verwijzingen naar het Oude Testament, en met name ook naar profetieën van Jesaja. Waren de Nieuwtestamentische bijbelschrijvers zo dom, of hadden ze een andere wijze van omgaan met de Schriften? Of is vanuit de uitleg van de Jesaja-teksten wel te begrijpen dat de Nieuwtestamentische schrijvers deze verbonden aan Jezus? In deze cursus zal een aantal teksten gelezen worden waaronder in elk geval delen uit Jesaja 7, Jesaja 8 en Jesaja 11. De teksten zullen bestudeerd worden vanuit de grondtekst, en met name zal de vraag centraal staan hoe deze teksten benut kunnen worden in de prediking. Is het denkbaar dat zulke teksten vanaf het begin “open-ended” bedoeld waren? Vooruitziende naar een betere toekomst die in de tijd van de profeet zelf nog verborgen was?

Doelstelling

Aan het eind van deze cursus: 

  • hebben deelnemers meer achtergrond gekregen bij een aantal als messiaans bekend staande teksten uit het boek Jesaja,
  • hebben deelnemers de kennis om de teksten te gebruiken voor de prediking.

Competenties

Kennis van het Hebreeuws, kennis van exegese.

Toetsing

De deelnemers schrijven een preek op basis van een eigen exegese bij een van de gelezen teksten uit Jesaja. 

Doelgroep

Predikanten die graag met Hebreeuws bezig willen zijn, en meer aan exegese willen doen met het oog op de prediking.

Aantal studiepunten (ECTS): 2 ECTS

Literatuur:

Zal t.z.t. bekend gemaakt worden via Blackboard.