Home/PAO 2019-2020/PAO1617/Migratie, theologie en kerk-zijn
Cursuscode:
D-PAO-1617-18B
ECTS:
2
Docenten:
Prof.dr. D Nagy
Kosten:
€ 560,-
Onderzoeksgroep:
Beliefs
Wanneer
28, 29 november 2016 Inschrijving gesloten
Deadline inschrijving:
14 okt 2016
Aanmelden

Migratie, theologie en kerk-zijn

Docent: prof. dr. Dorottya Nagy

Beschrijving

De vraag rondom migratie en vluchtelingen is op allerlei manieren aanwezig in de samenleving en men raakt er gemakkelijk over in gesprek. De centrale vraag van deze cursus is: wat hebben migratie, theologie en kerk-zijn met elkaar te maken?

Je kunt als predikant en gemeente plotseling geconfronteerd worden met vluchtelingen en migratie. Enerzijds vraagt dit soms direct om actie, anderzijds stelt het je ook voor de verdergaande vraag naar de taak van de kerk en de rol van de predikant hierbij. Er is dan zowel theologische reflectie als ook een visie op migratie en de gevolgen daarvan voor de kerk nodig. Te vaak worden vragen rondom migratie alleen oplossingsgericht opgepakt. Vele vrijwilligers steken (gelukkig!) de handen uit de mouwen. Van hun predikant mogen ze echter verwachten dat zij of hij (tevens) nadenkt over de gevolgen van migratiestromen voor de kerk en over de vraag of de gebruikte categorieën, zoals migranten en niet-migranten, migrantenkerken en niet-migranten kerken, ook geschikt zijn om theológisch over migratie te reflecteren. Helpen deze invalshoeken of vernauwen ze het blikveld?

In deze cursus verkennen we de complexiteit van migratiefenomenen binnen de Nederlandse samenleving en vertalen we deze vooral naar de ecclesiologie. We starten daarbij vanuit de concrete situatie: op welke manier krijgen we als kerk, als concrete kerkelijke gemeente te maken met migratie? Zijn er migranten, vluchtelingen, bij ons die ingrijpende verhalen met zich dragen? Lopen er misschien buitenlandse zendelingen in ons dorp rond? Of krijgen we met migratie te maken door de media, door de politiek? En als het over christenen gaat: hoe formuleren zoveel verschillende gemeenschappen van migranten hun identiteit als kerk? Wat voor soort beelden zijn er over migranten die zich Christenen noemen?

Deze cursus biedt een theologisch-missiologische basis om na te denken over migratie en migranten. Dit biedt aanknopingspunten om lokaal als leden van kerk en samenleving betekenisvol vorm te geven aan de omgang met door migratie gevormde christelijke gemeenschappen.

Doelstelling

Aan het einde van de cursus zijn de deelnemers in staat

  • de complexiteit van migratie theologisch te hanteren
  • te verkennen welke aspecten van migratiedynamieken relevant zijn voor de gemeenschap waarin ze werken
  • om dimensies van migratie zodanig bespreekbaar te maken in hun eigen context dat de christelijke gemeenschap versterkt wordt.

Competenties

Hermeneutische, academische en intermediaire bekwaamheid.

Toetsing

In de periode tussen de twee cursusdagen wordt er via een digitale leervorm door de deelnemers onderling contact onderhouden in de vorm van een gespreksforum. Elke week zullen de deelnemers naar aanleiding van een thema het forum met vragen, observaties, stellingen, bijdragen en commentaar vorm geven. Actieve participatie wordt verwacht. Wie een extra 0,5 ECTS wil verwerven kan een essay (2500 woorden) schrijven over het onderwerp van de cursus in relatie tot vragen in de eigen context.

Aantal studiepunten: 2 ECTS

Doelgroep

Predikanten/theologen die theologisch over de complexiteit van migratie willen nadenken en daarbij hun eigen kerkelijke context willen verdisconteren.

Literatuur

  • Campese, Gioacchino (2012). “The Irruption of Migrants. Theology of Migration in the 21st Century”.Theological Studies 73: 3-32.
  • Nagy, Dorottya (2009). Migration and Theology. Zoetermeer: Boekencentrum. (vooral hoofdstuk 4 en 5).
  • Nagy, Dorottya (2014). “Minding Methodology: Theology-Missiology and Migration Studies”. Mission Studies 32: 203-233.
  • Snyder, Susanna (2012), Asylum-Seeking, Migration and Church. Farnham: Ashgate.

Naast de hier boven genoemde literatuur zullen de deelnemers, op basis van de specifieke, aan hun context gerelateerde vragen en onderwerpen een aanvullende literatuurlijst krijgen.