Home/PAO 2019-2020/PAO1617/Hedendaagse spiritualiteit
Cursuscode:
D-PAO-1617-17B
ECTS:
2
Docenten:
Dr.G.M.Speelman
Kosten:
€ 560,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Beliefs
Wanneer
29, 30 juni 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Deadline inschrijving:
12 mei 2017
Aanmelden

Hedendaagse spiritualiteit

Docent: dr.  Gé Speelman

Beschrijving

Waar godsdienstsociologen dertig jaar geleden het verdwijnen van religie uit de Westerse samenleving aankondigden, blijkt nu dat religie springlevend is. Mensen doen aan zenmeditatie of Tai Chi, ze branden een wierookstokje voor het boeddhabeeld dat ze van vakantie hebben meegenomen of draaien soefiemuziek om rustig te worden. Anderen lezen de boeken van Anselm Grün of Wil Derksen over de christelijke mystieke- en kloostertraditie. Verrassend veel mensen zijn binnen en buiten de kerk bezig met ‘spiritualiteit’. 

Door sociale wetenschappers en religiewetenschappers als Joep de Hart wordt een kwalitatief onderscheid gemaakt tussen deze nieuwe vormen van spiritualiteit en oudere, meer institutioneel gebonden spiritualiteit, zoals die van de kloosters. Het gaat bij de nieuwe vormen om individueel beleefde (maar daarom nog niet individueel uitgevonden) religiositeit. 

De vraag is hoe dit veld van nieuwe spiritualiteit zich verhoudt tot het geloof van kerkgangers. Hoe ga je zelf in en je werk om met de niet-christelijke inspiratiebronnen van spiritualiteit? 

In de cursus wordt aan de hand van teksten en beelden een duiding gegeven van het (post)moderne veld van spiritualiteit. We onderscheiden daarbij tussen:
- van oorsprong christelijke spiritualiteit, in het bijzonder mystieke bewegingen;
- vormen van niet-christelijke religieuze spiritualiteit, in het bijzonder neo-boeddhistische stromingen;
- vormen van spiritualiteit die vallen onder de noemer ‘New Age’.

Deze drie types spiritualiteit zijn echter niet altijd scherp onderscheiden in de beleving van spirituele zoekers. Of zij dat zelf zo belangrijk vinden is ook maar de vraag. Voor een theologische cursus is het echter wel zaak de achtergronden en denkmanieren scherp in het vizier te krijgen.

Doelstellingen

  • Zicht krijgen op het veld van de hedendaagse spiritualiteit en de achtergrond waartegen bepaalde spirituele stromingen zich ontwikkeld hebben;
  • Reflecteren op vormen van contact en synthese tussen verschillende traditiestromen op het veld van hedendaagse spiritualiteit;
  • Eigen visie ontwikkelen op de betekenis en inzetbaarheid van verschillende vormen van hedendaagse spiritualiteit binnen de christelijke gemeenschap.

Competenties

Hermeneutische en academische bekwaamheid

Toetsing

Essay of kort artikel over een specifieke vorm van hedendaagse spiritualiteit, dan wel een opzet voor een korte cursus hierover in de gemeente.

Doelgroep

Theologen met belangstelling voor spiritualiteit

Aantal studiepunten: 2 ECTS

Literatuur

Reader met achtergrondartikelen