Home/PAO 2019-2020/PAO1617/Twee parabels van de wijngaard
Cursuscode:
D-PAO-1617-15S
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. A.B. Merz
Kosten:
€ 560,-
Onderzoeksgroep:
Sources
Wanneer
11, 12 mei 2017
Deadline inschrijving:
24 mrt 2017
Aanmelden

Twee parabels van de wijngaard 

Een multidisciplinaire benadering

Docent: prof. dr. Annette Merz

Beschrijving

De parabels van Jezus staan tegenwoordig weer zeer in de belangstelling en de benaderingen en interpretaties verschillen nogal. De parabels van de arbeiders in de wijngaard (Mt 20,1-16) en van de onrechtvaardige (of was het oorspronkelijk juist: voorbeeldige?) pachters (Mk 12,1-12 par.) zijn daar voorbeelden van. We zullen een paar nieuwe interpretaties van deze parabels bestuderen. Het gaat dan enerzijds om benaderingen vanuit sociaal-historisch onderzoek naar de economische randvoorwaarden van het bewerken van een wijngaard door pachters of dagloners (bijv. volgens de zogenaamde Zenon-papyri) en anderzijds vanuit comparatief onderzoek dat rabbijnse parabels over God als bestuurder van een wijngaard meeneemt in de interpretatie. Met deze nieuwe kennis op zak gaan we ook ervaringen opdoen met een bibliodramatische benadering van de twee parabels en hun rabbijnse zusterparabels. Daardoor zullen we de psychodynamiek die in de verhalen verborgen zit aan den lijve ondervinden. Dit wordt achteraf weer besproken. Zo zal het tot verdieping van de exegetische inzichten komen, onder meer door te reflecteren op het proces van identificatie met een of meerdere rollen in de parabel.

Doelstelling

Na deze cursus heeft de deelnemer:

  • meer kennis van hoe hedendaagse nieuwtestamentici en Judaisten met de parabels van Jezus en andere Joodse auteurs (rabbijnen) omgaan
  • een toegenomen vaardigheid in de beoordeling van deze benaderingen
  • en groeiend inzicht in het toepassen van nieuwe kennis in preken en leerhuizen
  • ervaren hoe de bibliodramatische benadering het vermogen stimuleert om zich de verworven inzichten persoonlijk eigen te maken en om in groepen op diverse manieren met de teksten om te gaan.

Competenties

Exegetische en hermeneutische bekwaamheden

Toetsing

De deelnemers schrijven een verwerking die relevant is met het oog op hun eigen ontwikkeling of op hun werksituatie (essay, artikel of preek, leesverslag); zij ontvangen van twee andere cursisten feedback hierop; ze verwerken deze feedback in hun stuk en rapporteren daarna aan de docent dat ze klaar zijn onder toezending van het uiteindelijke resultaat. De docent geeft geen inhoudelijke feedback meer, maar meldt aan het bureau wie het certificaat van deelname mag ontvangen.

Doelgroep

Predikanten die hun exegetische vaardigheden en kennis willen upgraden en tevens nieuwsgierig zijn naar complementaire benaderingen van de bijbel. 

Aantal studiepunten (ECTS): 2 ECTS

Literatuur

Er komt een reader met exegetische literatuur (ca. 200 pagina’s, Engels en Duits) en een selectie van relevante rabbijnse parabels. 

Er wordt verwacht dat deze bij aanvang bestudeerd is en dat de twee NT-parabels uit het Grieks zijn vertaald.