Home/PAO/PAO1617/Kwetsbaarheid en vergankelijkheid bij Luther
Cursuscode:
D-PAO-1617-14S
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. H.M. Kirn
Kosten:
€ 560,-
Onderzoeksgroep:
Sources
Wanneer
18 en 19 mei 2017
Deadline inschrijving:
31 mrt 2017
Aanmelden

Kwetsbaarheid en vergankelijkheid bij Luther

Midden in het leven zijn wij door de dood omvangen

Docent: Prof. dr. H.M. Kirn

Het reformatiejubileum 2017 geeft aanleiding tot verdiepende studies in centrale teksten van M. Luther. Uitgangspunt van de reflectie op kwetsbaarheid en vergankelijkheid van het leven in deze cursus is het lezen en bestuderen van (delen van) M. Luthers “Sermon von der Bereitung zum Sterben” van 1519 en zijn “Vierzehn Trostmittel für Mühselige und Beladene” (Tesseradecas consolatoria pro laborantibus et oneratis) van 1520. Hoofdvragen zijn: Hoe “leest” en interpreteert Luther de ervaringen van kwetsbaarheid en vergankelijkheid “midden in het leven”? Welke “troostmiddelen” ziet hij, en hoe geeft hij die door? Wat is voor Luther een “gelukt leven”? Hierbij besteden wij in het bijzonder aandacht (1) aan de historische context, (2) aan de theologische analyse van de Luther-teksten, en (3) aan de mogelijke betekenis van Luthers gedachten in hedendaagse kerkelijke en religieus-culturele contexten.

Doelstelling

  • De deelnemers zijn in staat, op fundamentele aspecten van kwetsbaarheid en vergankelijkheid van het leven in historische teksten (hier uit de Reformatie) te reflecteren.
  • De deelnemers zijn in staat, op basis hiervan op een kritisch-constructieve manier lijnen naar het heden en de eigen praktijk te trekken en daarover in gesprek te gaan.

Competenties

 Bevorderen en versterken van de hermeneutische en academische bekwaamheid.

Toetsing

De deelnemers schrijven een essay over het thema dat relevant is met het oog op hun eigen ontwikkeling of op hun werksituatie. Zij ontvangen van twee andere cursisten feedback hierop; ze verwerken deze feedback in hun stuk en rapporteren daarna aan de docent dat ze klaar zijn onder toezending van het uiteindelijke resultaat. De docent geeft geen inhoudelijke feedback meer, maar meldt aan het bureau wie het certificaat van deelname mag ontvangen.

Doelgroep

Voor wie Duits- en Engelstalige teksten kan lezen. Basiskennis Latijn is voordelig, maar geen voorwaarde.

Aantal studiepunten (ECTS): 2 ects

Literatuur

Bronteksten (ca. 14 + ca. 30 pag.):

M. Luther, Sermon von der Bereitung zum Sterben, in: Martin Luther´s Werke. Kritische Gesamtausgabe (WA) 2, (680) 685-697, ook in: Martin Luther, Studienausgabe (StA), ed. H. Junghans et al., vol. 1, Berlin 1979, (230) 232-243, en in: Martin Luther, Ausgewählte Schriften, ed. K. Bornkamm en G. Ebeling, vol. 2, Frankfurt/M 1982, 15-34.

In de cursus wordt gebruik gemaakt van de tekst van de Studienausgabe (StA) (14 pag).

Voor de digitale tekst of pdf van WA 2 zie: http://archive.org/details/werkekritischege02luthuoft

(alleen ter orientatie: zie de versie in een volledig gemoderniseerd Duits: http://www.bibeltoday.de/today/daten/Vom_Sterben.html)

M. Luther, Tessaradecas consolatoria pro laborantibus et oneratis, WA 6 (99) 104-134; Duitse vertaling van G. Spalatin: Ein trostlichs buchlein [...] 1520, digitaal: http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0002/bsb00025542/images/index.html?id=00025542&groesser=&fip=qrsxdsydxsewqeayawsdasxdsydww&no=5&seite=7

of: https://books.google.nl/books?id=lqwl9ib9iCsC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Ned.: Veertien vertroostingen voor vermoeiden en beladenen (eerste ed. 1521; vertaald en toegelicht door J.W. Brass, Amsterdam 1932; cf. digitale pdf-uitgave: http://www.theologienet.nl/documenten/Luther,%20Het%20troostboekje.pdf)

Gemoderniseerde Duitse versie: Vierzehn Trostmittel für Mühselige und Beladene, ed. G. Kawerau, in: Luthers Werke, ed. G. Buchwald et al. vol 7: Erbauliche Schriften, Braunschweig 1891, 5-60.

Engelse vert.: Fourteen Consolations, in: Luther´s Works, vol. 42: Devotional Writings I, 121ff.

Literatuur:

Neil R. Leroux, Martin Luther as Comforter. Writings on Death (Studies in the History of Christian Traditions, 133) Leiden: Brill, 2007 (vooral pp. 1-80).

Jane E. Strohl, Luther´s Fourteen Consolations, in: Timothy J. Wengert (ed.), The Pastoral Luther. Essays on Martin Luther´s Practical Theology, 308-324.