Home/PAO/PAO1617/Meer dan hout en steen
Cursuscode:
D-PAO-1617-12P
ECTS:
2
Docenten:
Drs.J. van Ark
Kosten:
€ 560,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Practices
Wanneer
2, 3 februari 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Deadline inschrijving:
9 dec 2016
Aanmelden

Meer dan hout en steen

Over de rol van predikanten bij kerksluitingen en samenvoegingen

Samenvoeging van wijkgemeentes, sluiting van kerkgebouwen, vermindering van predikantsplaatsen en sombere voorspellingen over de kerkelijke betrokkenheid, het zijn feiten waar een ieder die werkt in de kerk niet omheen kan. Tegelijkertijd heeft iedere predikant haar handen vol aan de pastorale ondersteuning van de kerk die zij dient en wil dat graag met vreugde doen.

Wat vraagt het van een predikant, die uit hoofde van zijn ambt ook een leidinggevende rol speelt in de kerkelijke gemeente, samen met de kerkenraad, om te midden van deze ontwikkelingen met fiducie en deskundigheid staande te blijven?

In deze tweedaagse p.e. cursus ligt de nadruk op het begeleiden van het proces van kerksluiting en samenvoeging van kerken door predikanten, waarbij de verschillende rollen (en soms tegenstrijdige) aan bod komen.

Theoretische verheldering, inbreng van eigen casuïstiek en oefeningen in handelingsalternatieven leiden tot een intensief leerklimaat.

Doel

Versterking van de (bege)leidende rol van predikanten bij actuele ingrijpende gemeenteprocessen.

Handvatten aangereikt krijgen om met fiducie kerksluitingen te begeleiden.

Competenties

De agogische en zelfreflectieve competenties worden ontwikkeld.

Toetsing

De deelnemers laten na afloop in een korte leerprocesnota zien dat de doelstelling gehaald is. De docent reikt daarop het certificaat uit.

Studiepunten

2 ects (practices) 

Literatuur

“Meer dan hout en steen” , Bisseling/De Roest en Valstar, Boekencentrum, 2011  (m.n. deel III)

Leiding

Drs. Jodien van Ark en drs. Peet Valstar