Home/PAO/PAO1617/De Maaltijd van de Heer (Sources)
Cursuscode:
D-PAO-1617-03S
ECTS:
2
Docenten:
Dr. L.Th. Witkamp e.a.
Kosten:
€ 560,-
Onderzoeksgroep:
Sources
Wanneer
6, 7 juni 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Deadline inschrijving:
21 apr 2017
Aanmelden

De Maaltijd van de Heer in recent nieuwtestamentisch onderzoek

Docent: dr. Theo Witkamp e.a.

Beschrijving

De gewoonte om de laatste maaltijd van Jezus met zijn discipelen als een Paschamaaltijd te interpreteren is in de laatste jaren aangevuld met een onderzoek naar gezamenlijke maaltijden in de Grieks-Romeinse setting. Dit lijkt vrucht af te werpen en een preciezere historische plaatsbepaling mogelijk te maken. Hierdoor krijgen we niet alleen nieuwe inzichten over de ontwikkeling van de Maaltijd, deze inzichten roepen tevens nieuwe theologische vragen wakker. Hierbij blijkt meegenomen te moeten worden de vraag naar de verhouding tussen het laatste avondmaal en andere (eschatologische) maaltijden in het Nieuwe Testament. Bovendien geven ontwikkelingen in de bestudering van de brieven van Paulus, zijn denken over participatie, ecclesiologie en christologie en de plek van de Maaltijd van de Heer daarin, ook weer stof tot nadenken. Hierdoor worden onze eigen praktijken ook weer aangescherpt.

Doelstelling

Na deze cursus heeft de deelnemer:

  • kennis genomen van verschillende hedendaagse benaderingen van de vraag naar de oorsprong en betekenis van het Avondmaal;
  • een toegenomen vaardigheid in de beoordeling van deze benaderingen;
  • zich bezonnen op de manier waarop deze inzichten relevant kunnen zijn met het oog op het eigen denken en handelen.  

Competenties

Exegetische en hermeneutische bekwaamheden

Toetsing

De deelnemers schrijven een verwerking die relevant is met het oog op hun eigen ontwikkeling of op hun werksituatie (essay, artikel of preek, leesverslag); zij ontvangen van twee andere cursisten feedback hierop; ze verwerken deze feedback in hun stuk en rapporteren daarna aan de docent dat ze klaar zijn onder toezending van het uiteindelijke resultaat. De docent geeft geen inhoudelijke feedback meer, maar meldt aan het bureau wie het certificaat van deelname mag ontvangen.

Doelgroep

Predikanten die hun exegetische vaardigheden en kennis willen upgraden en specifiek zich willen verdiepen in oorsprong en betekenis van de Maaltijd van de Heer.

Aantal studiepunten (ECTS): 2 ECTS (sources)


Literatuur

Dennis E. Smith, From Symposium to Eucharist. The Banquet in the Early Christian world, Minneapolis: Fortress Press, 2003

Andere literatuur volgt.

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster De maaltijd van de Heer. De andere twee cursussen binnen dit cluster vindt u hier (beliefs) en hier (practices). Deelnemers die het gehele cluster volgen hebben voorrang bij inschrijving.