Home/PAO/PAO1617/Cluster De Maaltijd van de Heer
Cursuscode:
D-PAO-1617-02SBP
ECTS:
6
Docenten:
Dr. L.Th. Witkamp, dr. E.A. Postma, dr. J. Muis, dr. E.P. Schaafsma, dr. P.H. Vos
Kosten:
€ 1380,-
Onderzoeksgroep:
Alle
Wanneer
6, 7, 20 en 21 juni en 4 en 5 juli 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Deadline inschrijving:
21 apr 2017

Cluster De Maaltijd van de Heer

Onder een cluster verstaan we drie thematisch verwante cursussen die zo gepland staan dat u 5 weken achter elkaar verlof op kunt nemen om deze te volgen. U kunt zo in één keer de 6 of 6,5 studiepunten van het aangestuurde deel van de PE verwerven. Naast dit cluster is er ook een cluster over Bidden.

Het is opmerkelijk dat allerlei mensen, binnen en buiten de PKN, bezig zijn met een bezinning op de Maaltijd van de Heer. Heel direct vanuit de praktijk kan de vraag opkomen: ‘Wat ben ik eigenlijk aan het doen?’ We stuiten op een verlangen, dat de Tafel een thuis en een inspiratiebron kan zijn in tijden van droogte. We horen ook over vragen naar de verhouding van doop en avondmaal en hoe de liturgie van de zondag het leven vorm kan geven. Het cluster kent drie cursussen: een nieuwtestamentische, een praktisch-theologische en een systematische. In de eerste gaat het om de opbrengsten van nieuwer onderzoek; bij de tweede om een om een bezinning op bestaande en nieuwe praktijken (cursusbeschrijving volgt later), en bij de derde om een dogmatische en ethische doordenking. U kunt zich hier aanmelden, waarbij deelnemers die het gehele cluster volgen voorrang hebben