Home/PAO/PAO1617/Vertrouwen, veiligheid en lef
Cursuscode:
A-PAO-1617-28P
ECTS:
2
Docenten:
Dr. R. Brouwer
Kosten:
€ 418,-
Onderzoeksgroep:
Practices
Wanneer
13, 27 juni 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Deadline inschrijving:
28 apr 2017
Aanmelden

Vertrouwen, veiligheid en lef

Docent: Dr. Rein Brouwer

Inhoud

In 2006 werd de resultaten van een groot onderzoek onder Amerikaanse geestelijken gepubliceerd (Carroll 2006). Daaruit bleek dat eenennegentig procent van de predikanten en pastores het vertrouwen van de meerderheid van de gemeente in hun functioneren als voorganger van het allergrootste belang vonden. Ze vonden dat zelfs belangrijker dan zowel een duidelijk besef van roeping als hun verworven competenties. Misschien niet merkwaardig wanneer je je realiseert hoe kwetsbaar je als predikant kunt zijn voor spanningen in de gemeente, fricties tussen sleutelfiguren, achteruitgang van de inkomsten, vage en ongerichte kritiek, onredelijke verwachtingen. Deze kwetsbaarheid hangt samen met de mate waarin het een predikante lukt om het aanvankelijke, bij de bevestiging en verbinding geschonken ‘ambtelijke’ gezag te versterken met haar ‘persoonlijke’ gezag. Gezag en vertrouwen verwerft een predikant door de gemeente voor te gaan in het steeds opnieuw verstaan en vertolken van de relevantie van het evangelie. Wanneer een predikant de meerderheid van de gemeente daarin kan inspireren, dan groeit het vertrouwen. Maar dat klinkt als een ideaalbeeld, want zijn er ook niet altijd gebeurtenissen en voorvallen (en mensen) die het vertrouwen ondermijnen? Vertrouwen komt immers te voet, maar gaat te paard. Vertrouwen vraagt om veiligheid en lef.

In deze cursus van twee dagen verkennen we de eigen vragen rond (zelf)vertrouwen en kwetsbaarheid in het predikantschap. Hierbij maken we gebruik van theoretische inzichten in de betekenis van vertrouwen voor pastoraal leiderschap en benutten we het genoemde boek van Carroll. De eerste dag staat in het teken van theoretische doordenking. De tweede dag gebruiken we om te reflecteren op de eigen ervaringen met het winnen (en verliezen) van vertrouwen  in de kerkenraad en de gemeente. Van daaruit zoeken we welke concrete stappen ondernomen kunnen worden om het vertrouwen te versterken, in de kwetsbaarheid die gegeven is met het predikantschap. Aan het einde van deze module heeft de predikant voor zichzelf een aantal concrete plannen geformuleerd om het vertrouwen van de kerkenraad en/of de gemeente in hem/haar te vergroten.

Competenties

Verbindende, communicatieve, coöperatieve en personale bekwaamheid.

Toetsing

De cursisten schrijven een paper (2000-3000 woorden) waarin ze reflecteren op wat de literatuur hun aanreikt om vanuit veiligheid en met lef aan vertrouwen te werken. Deze reflectie wordt geconcretiseerd in een aantal voorstellen (voornemens) om binnen kerkenraad en/of gemeente te werken aan vertrouwen. De docent geeft schriftelijk feedback op de papers.

Studiepunten (ECTS):2 Ects

 

Literatuur

Jackson Carroll, As One with Authority. Reflective Leadership in Ministry, Second Edition, Eugene/OR 2011.

Doelgroep

Gemeentepredikanten (en eventueel kerkelijke werkers met de verantwoordelijkheid van predikanten).