Home/PAO 2019-2020/PAO1617/Theologie en seksualiteit - Om een veilige en heilige gemeenschap
Cursuscode:
A-PAO-1617-26B
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. H.E. Zorgdrager
Kosten:
€ 418,-
Onderzoeksgroep:
Beliefs
Wanneer
24 januari en 14 februari 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Deadline inschrijving:
2 dec 2016
Aanmelden

Theologie en seksualiteit. Om een veilige en heilige gemeenschap.

Docent: prof. dr. Heleen Zorgdrager

Beschrijving

“God houdt van seks,” betoogde cultuurtheoloog Frank Bosman in het essay dat hij speciaal voor de Nacht van de Theologie 2015 schreef.  De tijd dat seksualiteit en het lichaam met taboes omgeven waren ligt achter ons. Seksualiteit is goed, mooi, heilig, sacramenteel en iets dat een diepe waarheid over wie we zijn als mensen communiceert. Tegelijk kan niemand de ogen sluiten voor gewelddadige of misbruikende seksuele praktijken, binnen en buiten de kerk. Denk aan het recente proefschrift van Christiane van den Berg over seksuele grensoverschrijdingen in pastorale relaties. Ook stelt onze cultuur de seksuele opvoeding en relaties voor hele nieuwe uitdagingen door wat sociale media aan (pornografische) beelden uitstrooien die tot nieuwe norm dreigen te worden. Kernvraag is: Hoe kunnen we als predikant helpen een klimaat te scheppen waarin mensen zich veilig voelen om te praten over wat hen op dit gebied positief of negatief raakt, ontroert, bezig houdt, verwart, voor vragen stelt? Ben je daarvoor inhoudelijk en communicatief toegerust, als pastor en theoloog?

Het doel van deze cursus is om kennis te maken met nieuwe theologische benaderingen van seksualiteit die gebruikt kunnen worden in de praktijk van je werk om vrijmoediger te leren spreken, om ondersteunend te kunnen handelen, om jezelf en anderen uit te nodigen aspecten en ervaringen van seksualiteit te verbinden met christelijk geloof, en jezelf en anderen aangenaam te verrassen.

Op de eerste cursusdag beginnen we met het verkennen van betekenissen die we zelf geven aan sekse, gender, seksualiteit en onderzoeken we concrete praktijken in het werk. Na een eerste inventarisatie van vragen beginnen we dicht bij huis met opstellen van Van Ruler, om daarna in gesprek te gaan met de visie van David Jensen die over seks niet alleen vanuit de schepping wil denken maar ook vanuit incarnatie en Eucharistie, en met de contemplatieve theologie van Sarah Coakley die gebed, seks en Triniteitsleer diepgaand met elkaar verbindt.

Op de tweede cursusdag presenteren de deelnemers aan elkaar de opdracht die zij in de tussenliggende tijd hebben voorbereid. (Zie onder toetsing) We bespreken de voorstellen en diepen de theologische aspecten ervan verder uit. Waar liggen de discussiepunten en dilemma’s?

Doelstelling

Aan het einde van de cursus zijn de deelnemers in staat een voorstel te presenteren voor een vormende activiteit rond geloof en seksualiteit waaruit blijkt dat de deelnemer

  • oog heeft voor de realiteit en complexiteit van seksuele verlangens en praktijken in onze cultuur en daar systematisch-theologisch op kan reflecteren
  • als rolmodel vorm kan geven aan een vrijmoedige en veilige communicatie over seksualiteit in de gemeente

Competenties

Hermeneutische, pastorale en communicatieve competenties.

Toetsing

U plaatst twee weken na de eerste cursusdag de uitwerking van de opdracht op Blackboard.

De opdracht houdt in:

1a. Bereid een activiteit van een dagdeel voor waarin u met gemeenteleden creatief de communicatie aangaat over seksualiteit, geloof en geloofsgemeenschap. Bepaal de doelstelling, de doelgroep en de richtlijnen voor deze activiteit. Zorg dat in de werkvormen en opbouw van de middag/avond zowel culturele aspecten van seksualiteit als de eigen beleving van seksualiteit van deelnemers op een veilige manier aan de orde kunnen komen. Zorg voor een passende liturgische inkadering en breng aspecten van bijbel en traditie op een zinvolle manier in het spel. Zorg voor passend beeldmateriaal dat gesprek op gang kan brengen (eventueel zelf gemaakt).

1b. Voor mensen in het werkveld van geestelijke verzorging: a) reflecteer op een eigen casus van een pastoraal gesprek, of b) bereid een oecumenische viering voor waarin de communicatie wordt aangegaan over seksualiteit en geloof.

2. Maak er een systematisch-theologische reflectie bij waaruit uw kennis van de bestudeerde literatuur blijkt (1500 woorden).

 U ontvangt van twee andere cursisten een feedback op uw voorstel en verantwoording op Blackboard.

Doelgroep

Predikanten, mannen en vrouwen, die het belang inzien van een veilige kerk en een sterk vermoeden hebben dat de christelijke traditie betekenisvol kan spreken (zonder moralistisch te zijn) in allerlei actuele kwesties rond seksualiteit.

Aantal studiepunten: 2 ECTS

Literatuur

A.A. van Ruler, "Hoe waardeert men de stof?" en "De waardering van het aardse leven", beide opgenomen inVerzameld Werk III [op Blackboard]

David H. Jensen, God, Desire, and a Theology of Human Sexuality, Louisville: Westminster John Knox Press, 2013 [boek aanschaffen]

Sarah Coakley, God, Sexuality, and the Self. An Essay ‘on the Trinity’, Cambridge: Cambridge University Press, 2013 [hoofdstuk op Blackboard]

Heleen Zorgdrager, Een theologie van verlangen. Sarah Coakley over gebed, Triniteit, seks en gender in. Frank G. Bosman (red.),

Toptheologen: The Next Generation. Theologie aan het begin van de 21e eeuw, Heeswijk: Berne Media, 2015 [op Blackboard].