Home/PAO/PAO1617/Het oudste verhaal van Adam en Eva: Bijbel en mythe
Cursuscode:
A-PAO-1617-21S
ECTS:
2
Docenten:
Dr. M.C.A. Korpel
Kosten:
€ 418,-
Max aantal deelnemers:
20
Onderzoeksgroep:
Sources
Wanneer
17 januari, 7 februari 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Deadline inschrijving:
2 dec 2016
Aanmelden

Het oudste verhaal van Adam en Eva: Bijbel en mythe

Docent: Dr. Marjo C.A. Korpel, met medewerking van prof. Gijsbert van den Brink op de tweede studiedag

Beschrijving

Het verhaal van Adam en Eva heeft zeer tot de verbeelding gesproken. Schilders en beeldhouwers hebben het op eigen wijze weergegeven en uitgelegd. En in het algemeen wordt het verhaal als een menselijke beschrijving van het oerbegin van de mensheid beschreven. Tegelijk heeft dit verhaal in de kerken geleid tot visie over de oerzonde, en zelfs de erfzonde, evenals over de positie van man en vrouw in deze wereld. Voor al die theologische visies die soms zoveel impact hebben gehad, is het wel van belang dat de bijbeltekst die als basis diende, zo zorgvuldig mogelijk gelezen wordt en allereerst verstaan wordt uit de eigen tijd, waarin deze vermoedelijk is ontstaan. De vondst van een Adam-mythe in het oude Kanaän maakt die zoektocht des te spannender. Hier blijkt Eva maar een bijrolletje te hebben. In elk geval wordt ze aangeduid als een goedaardige vrouw. Welke betekenis heeft het buitenbijbelse materiaal op ons lezen van zo'n bekende tekst? In de cursus zullen beide teksten zorgvuldig naast elkaar gelegd worden. Verondersteld wordt dat via de aangegeven literatuur het belangrijkste nieuwe materiaal reeds bestudeerd is. 

Doelstelling

Aan het eind van deze cursus

  • Heeft u meer achtergrond gekregen bij de tekst van Genesis 2-3, o.a. over de dubbelheid van de slang, de ouderdom en achtergrond van de gelijkstelling van slang en satan (en hoe dat in preken te gebruiken), de geografie van de Hof van Eden, de eerste zonde en de daaruitvoortgevloeide "erfzonde".
  • Bent u in staat vragen uit de gemeente te beantwoorden over de gevolgen van de ontdekking van een Kanaänitische Adam-mythe voor de uitleg van Genesis 2-3.

Competenties

Kennis van het Hebreeuws, kennis van exegese.

Toetsing

De deelnemers schrijven naar aanleiding van de lezing van het boek Adam, Eve, and the Devil voor de tweede cursusdag een concept-verwerking die relevant is met het oog op hun eigen ontwikkeling of op hun werksituatie (essay, artikel of preek, leesverslag). Op de tweede cursusdag ontvangen zij van twee andere cursisten en de docent mondeling feedback hierop; ze verwerken deze feedback in hun stuk en sturen uiterlijk een maand na afloop van de cursus aan de docent de eindversie op. De docent geeft geen inhoudelijke feedback meer, maar meldt aan het bureau wie het certificaat van deelname mag ontvangen. 

Doelgroep

Predikanten die enerzijds meer aan exegese willen doen, en anderzijds theologisch zijn geïnteresseerd in de gevolgen van een nieuwe ontdekking voor de uitleg van een bijbeltekst. 

Aantal studiepunten (ECTS): 2 ECTS 
 
Literatuur

Marjo Korpel en Johannes de Moor, Adam, Eva en de Duivel: Kanaänitische Mythen en de Bijbel, Vught: Skandalon, 2016, 29,95 Euro (via de docent verkrijgbaar voor 25 euro).

Een aantal recensies van het boek zullen ruim voor aanvang van de cursus via Blackboard beschikbaar gesteld worden.