Home/PAO 2019-2020/PAO1617/Geloven volgens het Oude Testament, Jörg Jeremias. Locatie Amsterdam
Cursuscode:
A-PAO-1617-19S
ECTS:
2
Docenten:
Prof.dr. Klaas Spronk
Kosten:
€ 418,-
Onderzoeksgroep:
Sources
Wanneer
7, 28 november 2016: Inschrijving gesloten
Deadline inschrijving:
23 sep 2016
Aanmelden

Geloven volgens het Oude Testament. De fascinerende nieuwe Theologie van het Oude Testament van Jörg Jeremias

Docent: prof. dr. Klaas Spronk

Beschrijving

In zijn in 2015 gepubliceerde Theologie des Alten Testaments bouwt Jörg Jeremias voort op de benadering van Gerhard von Rad, die het oudtestamentische spreken over God zoveel mogelijk recht wilde doen door een historisch verantwoorde navertelling. Daarnaast erkent Jeremias echter ook het goed recht van een meer systematische benadering. Veel aandacht besteedt Jeremias aan het onderscheid tussen de verschillende ‘Denkformen des Glaubens’. Tegelijkertijd heeft hij oog voor godsdiensthistorische ontwikkelingen en aan de manier waarop verschillende tradities met elkaar verbonden zijn. Dit alles leidt tot een intrigerende nieuwe opzet, die we in deze cursus gaan bestuderen en evalueren.

Doelstelling

Na deze cursus heeft de deelnemer

  • een goed inzicht in de nieuwe benadering van Jeremias
  • een toegenomen vaardigheid in de zelfstandige bestudering van bijbels-theologische thema’s
  • en kan dit toepassen in preken en leerhuizen.

Competenties

Exegetische en hermeneutische bekwaamheden

Toetsing

De deelnemers schrijven een verwerking die relevant is met het oog op hun eigen ontwikkeling of op hun werksituatie (essay, artikel of leesverslag) zij ontvangen van twee andere cursisten feedback hierop; ze verwerken deze feedback in hun stuk en rapporteren daarna aan de docent dat ze klaar zijn onder toezending van het uiteindelijke resultaat. De docent geeft geen inhoudelijke feedback meer, maar meldt aan het bureau wie het certificaat van deelname mag ontvangen.

Doelgroep

Predikanten of kerkelijk werkers

Aantal studiepunten (ECTS): 2

Literatuur

Jörg Jeremias, Theologie des Alten Testaments (Grundrisse zum Alten Testament. Das Alte Testament Deutsch, Ergänzungsreihe 6), Göttingen 2015.