Home/PAO/PAO1617/Zielzorg is bidden?
Cursuscode:
A-PAO-1617-09P
ECTS:
2
Docenten:
Dr. R.J. de Vries
Kosten:
€ 418,-
Onderzoeksgroep:
Practices
Wanneer
26 juni, 3 juli 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Deadline inschrijving:
14 apr 2017
Aanmelden

Zielzorg is bidden? Theologische en communicatieve aspecten van het pastorale gebed

Docent: dr. R.J. de Vries

Beschrijving

Bidden is vanouds een belangrijk onderdeel van het pastoraat (het kan een pastorale methode genoemd worden), maar spreekt in onze seculiere wereld niet meer vanzelf. Tegelijk wordt in evangelische en charismatische stromingen het belang van het gebed benadrukt, niet in het minst als het om genezing gaat. Naast verschil in waardering is er tegenwoordig een grote verscheidenheid in de vormgeving van het gebed, zowel in de manier waarop God wordt gezien en aangesproken, als in de expressie van de lichaamshouding. Er worden in deze cursus colleges gegeven over de pastoraal-theologische benaderingen en godsdienstpsychologische aspecten van het pastorale gebed en over de benodigde communicatieve vaardigheden. De theorie wordt verbonden met de praktijk: u brengt zelf schriftelijke casussen in en probeert theoretische inzichten uit in oefensituaties.

Competenties

Pastorale en ritueel-liturgische bekwaamheid

Toetsing

U schrijft van tevoren een casus.  Na de cursusdagen herschrijft u deze, zodat duidelijk te zien valt op welke wijze u in gesprek bent gegaan met de theorie uit en de ervaringen tijdens de tweedaagse. U zendt deze casus naar de docent. Van hem ontvangt u korte feedback.

Doelstelling         

  • Na de cursus hebt u meer kennis van de visie op en vormgeving van het pastorale gebed in de belangrijkste pastoraal-theologische theorieën, en van de godsdienstpsychologische aspecten van het gebed.
  • U hebt meer inzicht in de mogelijkheden en risico’s van het pastorale bidden en bent in staat te beoordelen wanneer en op welke manier bidden adequaat is in de pastorale begeleiding.
  • U hebt meer inzicht in de communicatieve aspecten van het pastorale bidden en bent in staat varianten in gebedsvormen adequaat toe te passen in pastorale praktijksituaties.
  • U hebt een bereflecteerde visie op bidden om genezing en bent in staat om deze adequaat te communiceren en toe te passen in pastorale praktijksituaties.

Aantal ECTS: 2 EC aangestuurd, practices

Literatuur

Verschillende artikelen en capita selecta, t.z.t. op blackboard.

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster Bidden. De andere twee cursussen binnen dit cluster vindt u hier (sources) en hier (beliefs). Deelnemers die het gehele cluster volgen hebben voorrang bij inschrijving.