Home/PAO/PAO1617/Bidden - Gebed in de Joodse traditie
Cursuscode:
A-PAO-1617-07S
ECTS:
2
Docenten:
Prof. dr. A. Houtman
Kosten:
€ 418,-
Onderzoeksgroep:
Sources
Wanneer
22, 29 mei 2017 INSCHRIJVING GESLOTEN
Deadline inschrijving:
14 apr 2017
Aanmelden

Gebed in de Joodse traditie

Docent: Prof. dr. A. Houtman

Beschrijving

In Lukas 11 vragen de leerlingen aan Jezus om hen te leren bidden. Jezus leerde ze toen het gebed dat ons bekend is als het Onze Vader. Het Onze Vader is nauw verwant aan een van de belangrijkste gebeden uit het Jodendom, namelijk het Achttiengebed. Ook elementen uit andere gebeden komen erin voor. We bestuderen dit gebed vanuit zijn joodse context. Daarnaast bespreken we andere belangrijke formuliergebeden en persoonlijke gebeden. Natuurlijk komen ook aard en functie van de Tefilla (de joodse benaming die eigenlijk meer omvat dan gebed) aan de orde.

Een arme man kwam eens bij een Chassidiem-rebbe en klaagde hem bitter zijn nood. ‘Bid tot God’, sprak de rebbe, ‘Hij zal je zeker verhoren’. ‘Maar ik kan niet bidden’, zei de arme man. ‘Ach’, sprak de rebbe vol medelijden, ‘dan ben je wel erg arm’.

Doelstelling

Na deze cursus heeft de deelnemer

  • Een goed overzicht over de verschillende soorten joodse gebeden
  • Inzicht in de aard van het joodse gebed
  • Inzicht in de verhouding tussen het achttiengebed en het Onze Vader

Competenties

Hermeneutische en academische bekwaamheden.

Toetsing

De deelnemers schrijven een essay van ca. 2500 woorden, waarin zij reflecteren op het geleerde en leggen die voor aan twee medecursisten voor commentaar. Na verwerking van de feedback wordt het aan de docent toegestuurd voor de eindbeoordeling.

Doelgroep

Predikanten of kerkelijk werkers

Aantal studiepunten (ECTS): 2 ECTS, Sources

Literatuur

  • (Gedeelten uit) D.J. van der Sluis e.a., Elke morgen nieuw. Inleiding tot de Joodse gedachtenwereld aan de hand van de centrale Joodse gebeden, Arnhem: B. Folkertsma - Stichting voor Talmudica, 1978.
  • (Gedeelten uit) J. Dasberg & D. Hausdorff, Siach Jitschak. Siddoer, de geordende gebeden voor het gehele jaar, Amsterdam: Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap, 1979.
  • (Gedeelten uit) P.W. van der Horst, Gebeden uit de Antieke Wereld, Kampen: Kok, 1994
  • (Gedeelten uit) A. Gerhards et al. (red.), Identität durch Gebet. Zur Gemeinschaftsbildenden Funktion institutionalisierten Betens in Judentum und Christentum, Paderborn (etc.) 2003.

Cluster

Deze cursus is onderdeel van het cluster Bidden. De andere twee cursussen binnen dit cluster vindt u hier (beliefs) en hier (practices). Deelnemers die het gehele cluster volgen hebben voorrang bij inschrijving.