Home/PAO/Langere studietrajecten/Klinische Pastorale Vorming

Klinische Pastorale Vorming

Een training voor wie zich wil ontwikkelen in pastorale communicatie

Supervisor/trainer: Drs. Trudy Struijs, als docent beroepsvorming, supervisor en KPV opleider werkzaam bij de PThU

Beschrijving

Klinische Pastorale Vorming (KPV) beoogt de professionaliteit van de pastor te versterken. De training stimuleert je naar jezelf en naar anderen te kijken. Wie ben ik als pastor? Wat doe ik en waarom doe ik dat zo? Wat inspireert mij en waar liggen mijn grenzen?

De kracht van het leerproces in een KPV-training is de wisselwerking tussen theorie en praktijk, tussen individueel leren en leren in een groep. Zelfreflectie en feedback zijn daarbij belangrijk. Werkcolleges en het oefenen van praktijksituaties vergroten kennis en vaardigheden. In de training worden gevarieerde (verbale en non-verbale) werkvormen gebruikt. Spiritualiteit en geloofscommunicatie lopen als een rode draad door het programma.

De training omvat 4 blokken van in totaal 12 halve weken (van maandagmorgen tot en met woensdagmiddag). De cursusprijs bedraagt € 8000,-

In de blokken wordt aan verschillende facetten van het beroep van pastor-zijn aandacht besteed: pastoraat, geestelijke begeleiding, voorgaan in vieringen en leiding geven.

Voor de data van de KPV in 2018-2019: zie hieronder. De verwachting is dat de data van de KPV in 2019-2020 volgens dezelfde planning zullen verlopen; streven is deze data in september 2018 definitief te hebben.

Algemene cursusvoorwaarden

Aanmeldingsformulier - Aanmelddeadline: 1 maart 2018. Wie zich nu nog aanmeldt, komt in principe op de reservelijst te staan.

Data 2018-2019

Kennismakingsdag: 6 juni 2018

Blok I       

24 – 26 september 2018
1  -   3 oktober
8  -  10 oktober

Blok II      

26 – 28 november
3 -  5 december
10 – 12 december

Blok III      

21 – 23 januari 2019
28 – 30 januari
4 – 6 februari

Blok IV      

25 – 27 maart
1 – 3 april
8 – 10 april 

Afsluitende tweedaagse: 20 en 21 mei 2019